Nieuws/Binnenland
1059135938
Binnenland

Ondanks oplopende financiële tekorten geen ontslagen of gevangenissen dicht

De minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind tijdens het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer.

De minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind tijdens het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer.

Den Haag - De oplopende financiële tekorten bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) gaan niet ten koste van personeel of locaties. Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) zegt dat er geen werknemers worden ontslagen, of inrichtingen worden gesloten.

De minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind tijdens het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer.

De minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind tijdens het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer.

„Er worden geen onomkeerbare maatregelen doorgevoerd”, meldt Weerwind. „Om die reden worden geen penitentiaire inrichtingen, justitiële jeugdinrichtingen of forensisch psychiatrische centra gesloten of DJI-medewerkers ontslagen.”

De druk op DJI-personeel is enorm, medewerkers krijgen te maken met een ’zwaardere doelgroepen’, erkent de D66-bewindsman. „Zo leidt de aanpak van georganiseerde criminaliteit tot een toename van arrestaties van een ’buitencategorie’ van zware criminelen.”

Maar desondanks vrezen de Tweede Kamer en de sector voor bezuinigingen door de flinke, en oplopende, financiële tekorten bij de DJI. De dienst kampt bij ongewijzigd beleid met een oplopend financieel tekort van 201 miljoen euro in 2022 tot 398 miljoen euro in 2032. Bij de Voorjaarsnota is extra geld uitgetrokken voor de sector. Er resteert dan alsnog een structureel tekort van oplopend tot 187 miljoen in 2032.

Advies

Onderzoeksbureau PwC adviseerde de minister onlangs daarom in te grijpen met bezuinigingen, bijvoorbeeld door te werken met méér gevangenen per medewerker, door salarissen te bevriezen en door activiteiten voor gedetineerden te schrappen.

Maar ook dat soort gevreesde maatregelen blijven voorlopig uit, zegt de minister. „Zo zijn het vergroten van de groepsgroottes bij activiteiten van gedetineerden en het uitbreiden van het aantal meerpersoonscellen in dit stadium al afgevallen, gezien het effect van deze maatregelen op de veiligheid van medewerkers en gedetineerden. Hetzelfde geldt voor het versoberen van detentieomstandigheden.”

Andere maatregelen

Toch moeten DJI-medewerkers nog wel vrezen voor andere maatregelen die geld besparen, al wil de minister daar nog weinig over vertellen. Hij is ze namelijk nog aan het uitwerken. „Aangezien het gaat om een fors bedrag, moeten er moeilijke en soms pijnlijke keuzes worden gemaakt qua maatregelen. Dit is echter noodzakelijk om de kwaliteit van de taakuitvoering te borgen in een veilige omgeving voor personeel, de samenleving, gedetineerden en patiënten.”

De Kamer heeft flink druk uitgeoefend op de minister om duidelijkheid te geven en ontslagen te voorkomen. Vanuit de sector klinkt forse kritiek op dreigende bezuinigingen, omdat medewerkers al op hun tandvlees zouden lopen.