1059625
Nieuws

Toyota's pioneer Eiji Toyoda overleden

Een van Toyota's vooraanstaande topfunctionarissen is op 100-jarige leeftijd overleden, Eiji Toyoda. Hij is de man die Toyota buiten Japan tot op grote hoogte bracht en de pionier van Toyota's geroemde productiesysteem.

Eiji Toyoda, neef van de oprcihter van het autoconcern, stierf aan een hartfaal, zo laat de woordvoerder van de autofabrikant weten.

President

Toyoda diende als president tussen 1967 en 1982. Hij was voorzitter tot 1994 en bleef ere-adviseur bij Toyota tot aan zijn dood. Onder zijn supervisie lanceerde Toyota de Corolla op de Amerikaanse markt. Op het moment dat hij zich terug trok als president, bouwde de fabrikant zelfs Corolla's op Amerikaans grondgebied. Hij is bovendien de grondlegger van het door velen gekopieerde productiesysteem om efficienter auto's te bouwen. De productiewijze, waarbij het afval tot een minimum wordt beperkt en de kwaliteit continu wordt verbeterd, staat bekend als de 'Toyota Way'.

Ford

Toyota's oprichter Kiichiro Toyoda stuurde Eiji in 1950, nadat hij was afgestudeerd aan de Universiteit van Tokio, naar Fords Rouge-fabriek, waar hij kon leren over de grootschalige productie van auto's. Bij terugkomst in Japan was Toyoda ervan overtuigd dat hij het door iedereen geroemde productiesysteem van Ford kon verbeteren. "De faciliteiten en technici in de Japanse auto-industrie zijn goed, maar onze werktuigmachines zijn minderwaardig. Als we dit probleem kunnen oplossen, kunnen wij goede producten maken die kwalitatief en economisch gelijk zijn aan de Amerikaanse auto's", schreef Toyoda na anderhalve maand opleiding bij Ford. Het verhaal wordt nog altijd tijdens trainingen binnen Toyota aan de cursisten verteld.

De ingenieur is 100 jaar geworden.