Nieuws/Binnenland
1060040
Binnenland

'Zonder parachute het vliegtuig uitgezet'

Komende week wordt duidelijk of er met behulp van het Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO) nog toekomst is voor islamitisch voortgezet onderwijs in Nederland. Zo niet, dan moet Ibn Ghaldoun in Rotterdam „enkel en alleen door een inbraak” het faillissement aanvragen.

„Het ging zo goed met de school dat de inspectie het 'geïntensiveerd financieel toezicht' wilde versoepelen. Ik wilde dat niet. Dat meekijken hield mij scherp”, zegt bestuursvoorzitter Ayhan Tonca. Maar in mei voltrok zich een ramp met grote maatschappelijke impact, erkent ook de schoolleiding in een exclusief interview met het ANP. Bij Ghaldoun werden 27 vwo-, havo- en vmbo-examens gestolen.

Als naar aanleiding van de inbraak een inspectierapport uitkomt, buitelt de politiek over de school heen. „Met pertinente leugens wordt het beeld geschetst dat het hier één grote bende is; bijvoorbeeld dat 80 procent van de leraren onbevoegd is”, zegt rector Bart Renders. Zeker 50 procent van de lessen wordt gegeven door bevoegde leraren, 30 procent van de leraren zijn voor vak x opgeleid, maar geven soms ook les in een ander vak. Dat gebeurt op veel scholen. „Ongeveer 6 procent van het lerarenkorps is geheel onbevoegd, maar die leraren zijn wel in opleiding”, aldus Renders.

In het bestaan van het Ibn Ghaldoun moet een knip worden gemaakt: de periode voor de diefstal van de eindexamens en de periode daarna. Voordat bij de scholengemeenschap in mei van dit jaar eindexamens via het dak uit de kluiskamer werden ontvreemd, waren Renders en Tonca bezig de school weer op de rails te krijgen. Zij waren daar begin 2012 speciaal voor aangetrokken.

De school verkeerde in financiële problemen. Er was 4,5 miljoen euro schuld op een begroting van 6 miljoen euro en de kleine school was gehuisvest in te veel slechte gebouwen. De prestaties van de leerlingen waren onvoldoende stabiel, maar vier van de vijf afdelingen hadden voldoende leerprestaties volgens de systematiek van de inspectie en dat is nog steeds het geval.

„Het plan van aanpak was goedgekeurd door het ministerie van Onderwijs, de inspectie en de gemeente Rotterdam”, zegt Tonca. De school hield in 2012 al 3,5 ton over. Het aantal panden was teruggebracht naar twee, de schuld bij de overheid was nog 3,5 miljoen en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en het personeelsbeleid was in gang gezet. Afscheid nemen van slechte leerkrachten was nog niet mogelijk omdat daar geen geld voor was en er in het verleden onvoldoende personeelsbeleid werd gevoerd.

Renders is woest op politici in Den Haag en Rotterdam en met name op onderwijswethouder Hugo de Jonge (CDA) die zijn gezicht nog nooit op het Ghaldoun heeft laten zien. „Hij speelt nu wel de reddende engel voor het islamitisch onderwijs in Rotterdam, terwijl daartoe geen enkel initiatief bij hem heeft gelegen, integendeel.” Volgens Renders, zelf oud-onderwijsinspecteur, zijn er wel 100 scholen in Nederland die aanmerkelijk slechtere leerprestaties hebben dan Ibn Ghaldoun, maar geen inbraak hebben meegemaakt.

„Nu wordt, behalve door D66, alles op één hoop gegooid. Laat de politiek dan zeggen dat we door de inbraak moeten sluiten, maar niet de problemen uit het verleden erbij halen, want daarmee waren we volgens de criteria van hun eigen inspectie op de goede weg. Natuurlijk hadden we in deze operatie een plan b en dat was de school onder een ander schoolbestuur brengen, maar nu is de voorgestelde sluiting een puur politieke; kiest die voor het Argentijns model: zonder parachute het vliegtuig uit.”