Nieuws
1060130
Nieuws

Tweede scherm zowel kans als bedreiging

De tv-zenders staan voor grote uitdagingen door verschuivingen in het kijkgedrag als gevolg van toenemend tablet- en smartphone-gebruik als tweede scherm. Op korte termijn  lijken deze veranderingen van beperkte omvang, maar op de langere duur zijn de gevolgen verstrekkend. Omroepen die niet tijdig hierop inspelen, krijgen later een probleem.

Erik-Jan Gelink, Director bij Deloitte en specialist op gebied van technologie, media en telecom , waarschuwt de tv-wereld voor onderschatting van de veranderingen die gaande zijn. Hij baseert zijn conclusies op een rapport dat Deloitte gisteren presenteerde tijdens de internationale omroepconferentie IBC.

Het gebruik van ‘tweede scherm’ apps groeit. In Nederland gebruikt 6 procent van de tabletbezitters gedurende de afgelopen zeven dagen een speciale app voor bij het tv-kijken.  Groter is het percentage tabletbezitters dat online tv of films kijkt. In Nederland deed in die periode 14 procent dat.

Volgens Deloitte houdt het gebruik van het tweede scherm naast de klassieke tv zowel een bedreiging als een kans in. Als mensen niet alleen naar de tv maar ook nog naar het scherm van hun tablet of  smartphone kijken, versnippert de aandacht. Vooral sociale media leiden af. Deze kijkers houden hun blik niet continu gericht op het grote tv-scherm, waardoor de tv-reclameboodschappen wel gehoord maar niet (helemaal) gezien worden. Het geluid bij Sterspotjes wordt daarom nog meer opgevoerd.

Maar omroepen die handig inspelen op het gebruik van Facebook en Twitter, kunnen de interesse voor hun programma’s vergroten. Via sociale media attenderen mensen elkaar op leuke programma’s en gaan elkaars ervaringen delen. De neiging bestaat dan zo’n show tot het einde toe te bekijken.

Gelink: “Bovendien kunnen mobiele apps ervoor zorgen dat het publiek meer binding met een show krijgt.” Goed voorbeeld is de Thuiscoach bij The Voice of Holland. Kijkers kunnen hiermee dit programma beter volgen en makkelijk mee stemmen. RTL krijgt zo ook meer inzicht in het kijkgedrag en de voorkeuren van het publiek.

Een andere belangrijke trend is de koppeling van tv’s aan internet. Aanbieders van online video kunnen zich hierdoor rechtstreeks tot de kijker wenden. Vroeger had de kabelaar grotendeels de controle over het programma-aanbod. Die partij kocht de programmering in en gaf die door. Nu kunnen andere partijen om de kabelaar heen gaan. “Door de koppeling van breedband-internet aan het televsiescherm gaat het speelveld drastisch veranderen,” aldus Gelink.