Nieuws/Binnenland
1060157
Binnenland

Alle Cito-scores openbaar

Bassisscholen in Limburg scoren het beste van Nederland. Drentse scholen presteren daarentegen het slechtst. Uit onderzoek   naar alle Cito-scores en andere eindtoetsen blijkt dat er grote verschillen zitten tussen de provincies.

Scholen in Limburg en Utrecht komen met een 8 en een 7,5 het beste uit de bus. Drenthe (6,2), Flevoland (6,3) en Friesland (6,4) presteren aanzienlijk slechter. Overige provincies behoren tot de middenmoot: Noord-Brabant haalt gemiddeld een 7,2 en Noord- en Zuid-Holland krijgen een 7,1. Zeeuwse en Groningse scholen scoren met een 6,8 iets lager.

Naast de regionale verschillen onderschrijft het onderzoek dat kleine basisscholen slechter presteren dan grote scholen. Hoe groter de school, hoe hoger de score op de Cito-toets. Waar scholen met minder dan 100 leerlingen gemiddeld een 6,4 haalden, scoorden scholen waar 310 of meer kinderen op zitten een 7,6.

Verder blijkt dat Montessorischolen (8,1), waar kinderen vrijer zijn om zelf te kiezen wat ze op een bepaald moment doen, beter presteren dan scholen waar klassikaal (7) wordt lesgegeven. Ook doen leerlingen van katholieke basisscholen het beter op de Cito-toets dan leerlingen van openbare scholen. Katholieke scholen krijgen gemiddeld een 7,3 tegenover een 6,9 voor openbare scholen.

Omdat de Cito-gegevens niet zomaar te vergelijken zijn, zijn de resultaten van alle scholen vergeleken met de scores van vergelijkbare scholen. Hieruit kwam een rapportcijfer van iedere school. In dit cijfer zijn ook de sociale, economische en culturele achtergrond van alle leerlingen van de basissschool meegenomen. Zo is onder meer gekeken naar het opleidingsniveau van de ouders en het aantal leerlingen dat niet in Nederland is geboren.

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) zei zaterdag het een goede zaak te vinden dat de Cito-scores openbaar zijn gemaakt, omdat ze ouders helpen een indruk te krijgen van de kwaliteit van een school. „Uiteraard moet je je daarbij niet blindstaren op één gegeven. Kwaliteit van onderwijs is meer dan alleen de Cito-score.”

Het is voor het eerst dat de gemiddelde Cito-score per school openbaar is gemaakt. RTL Nieuws vroeg naar de cijfers zodat ouders een goede schoolkeuze kunnen maken. Scholen probeerden dit met een rechtszaak tegen te houden, omdat ze vreesden dat de scores zouden worden gebruikt als ranglijst.