Nieuws
1061004
Nieuws

Accijns benzine nog hoger

Staatssecretaris Mansveld (Milieu) broedt op een plan om de accijnzen voor benzine en gewone diesel verder te verhogen. De opbrengst moet worden gebruikt om de tarieven voor milieuvriendelijkere mengvormen, de zogeheten biobrandstoffen, omlaag te brengen. Automobilisten zouden daarmee opnieuw de klos zijn.

De nieuwe brandstoftaks kan bovenop een al eerder geplande verhoging komen. Het kabinet is namelijk al voornemens de accijnzen voor diesel en lpg per 1 januari 2014 omhoog te schroeven.

Het biobrandstofidee is aangedragen door een denktank onder leiding van voormalig PvdA-politica Corbey.