Nieuws/Binnenland
1061133
Binnenland

Rotterdam: verder met islamitisch onderwijs

De Rotterdamse onderwijswethouder Hugo de Jonge is hoopvol over een nieuwe start van islamitisch onderwijs in Rotterdam. „In Rotterdam is behoefte aan en animo voor islamitisch voortgezet onderwijs”, aldus De Jonge. Dinsdag werd duidelijk dat het ministerie van Onderwijs de bekostiging van de Rotterdamse school Ibn Ghaldoun per 1 november stopzet. Dit naar aanleiding van een rapport van de Onderwijsinspectie waarin geconcludeerd wordt dat er geen toekomst meer is voor de school.

De Jonge verwacht dat er rond de herfstvakantie meer duidelijkheid is over een mogelijk nieuwe start van islamitisch onderwijs in zijn stad. „Het is belangrijk dat de ongeveer 700 leerlingen die bewust voor een islamitische school hebben gekozen, goede kwaliteit onderwijs krijgen.”

In het rapport van de Onderwijsinspectie kreeg de gemeente Rotterdam er ook van langs, onder meer vanwege de slechte kwaliteit van de schoolgebouwen. De gemeente zette Ibn Ghaldoun in gebouwen die vanwege de slechte kwaliteit inmiddels door andere scholen waren verlaten. De inspectie oordeelde dat de gebouwen zo slecht zijn dat ze zelfs onder het „kwalitatieve minimum“ voor goed onderwijs zitten.

„Die kritiek is terecht”, erkent de wethouder. „Daar worden gesprekken met het schoolbestuur over gevoerd en dat moet snel opgelost worden.” Of er ook rond de herfstvakantie meer bekend is over een mogelijk nieuw en beter pand, kan De Jonge niet zeggen.