Nieuws/Binnenland
1061383
Binnenland

Nederland helpt boeren in Kenia en Ethiopië

Overheid, sociale partners en bedrijfsleven beginnen deze week in Kenia en Ethiopië een samenwerkingsproject waardoor 800.000 mensen toegang tot voldoende voedsel krijgen. Bovendien creëert het 200 nieuwe banen in de regio en stijgt het inkomen van 120.000 boeren met gemiddeld 30 procent.

Dat maakt dinsdag Solidaridad bekend, een internationale organisatie die zich onder meer inzet voor een verantwoorde voedselproductie. Solidaridad-directeur Nico Roozen spreekt van een uniek project, omdat het programma zich niet alleen richt op de verhoging van de productie van koffie voor de Westerse markt, maar ook op de verbetering van de lokale voedselvoorziening.

De samenwerkende partijen trainen boeren om meer voedsel en koffie te produceren met minder schade voor mens en milieu. Minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking steekt 4,5 miljoen euro in het project. Nog eens 4,5 miljoen euro wordt betaald door marktpartijen. Het programma is opgezet voor een periode van 7 jaar.

Vooral Nestlé speelt een belangrijke rol. „Nestlé gelooft dat het langetermijnsucces van het bedrijf kan worden gegarandeerd als we gezamenlijke waarden kunnen creëren voor zowel het bedrijf als voor de maatschappij. Dit project is uniek omdat we de leverantie van onze koffie zeker kunnen stellen en een grote bijdrage leveren aan voedselzekerheid”, zegt Duncan Pollard van Nestlé.

Solidaridad heeft de kennis en het netwerk om het bedrijfsleven te helpen bij het opzetten van dit programma. Voedselzekerheid is één van de thema's van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.