Nieuws
1061416
Nieuws

Winstdaling supermarkt door hogere loonkosten

Zelfstandige supermarktondernemers in Nederland hebben hun winsten vorig jaar met 6 procent zien dalen, vooral door een flinke stijging van de personeelskosten. Dat blijkt uit een dinsdag verschenen rapport van onderzoeksbureau Deloitte.

De personeelskosten namen het afgelopen jaar met gemiddeld 6,5 procent toe, vooral door loonsverhogingen in de supermarktbranche en hogere sociale lasten als gevolg van veranderde wetgeving.

Bij de middelgrote supermarkten was de winstdaling het grootst. Hier werd bijna 30 procent van de winst ingeleverd en kwamen de supermarkten onder de streep uit op 127.000 euro.