Nieuws/Binnenland
1061472
Binnenland

Meer samenwerking gezondheidszorg met China

Nederland en China gaan nauwer samenwerken op het terrein van de gezondheidszorg. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) heeft dat tijdens een economische missie in Peking afgesproken met haar Chinese collega Li Bin.

Er wordt een nauwere samenwerking op poten gezet op het terrein van chronische ziekten, ouderdomsgerelateerde ziekten, e-health en medische technologie. Beide landen gaan op al deze terreinen actief kennis, ervaring en technologieën uitwisselen. De lopende samenwerking bij preventie en beheersing van infectieziekten wordt versterkt voortgezet.

Schippers heeft volgens haar woordvoerder bij haar Chinese collega speciaal aandacht gevraagd voor het probleem van de antibioticaresistentie. Onzorgvuldig gebruik van antibiotica veroorzaakt resistentie bij bacteriën. Antibiotica verliezen daardoor hun werking, met als gevolg dat infectieziekten niet goed meer te behandelen zijn.

De VVD-minister vindt internationale samenwerking en actie op dit terrein buitengewoon belangrijk. Een internationale aanpak van antibioticaresistentie krijgt wat haar betreft prioriteit als Nederland in 2016 weer een half jaar voorzitter van de Europese Unie is.

Schippers is deze week met 25 Nederlandse bedrijven en instellingen in de gezondheidszorg op bezoek in China. De bedrijven en instellingen zijn met name actief op het gebied van de medische en biotechnologie; management, ontwerp, en inrichting van ziekenhuizen; e-health; revalidatie en technologie op het gebied van hart- en vaatziekten.

De missie bezoekt in Peking, Shanghai en Chengdu bedrijven, ziekenhuizen en wetenschappelijke instituten. De Nederlandse bedrijven en instellingen krijgen de gelegenheid rechtstreeks in contact te komen met potentiële Chinese zakenpartners. De Chinese markt voor medische hulpmiddelen, farmaceutische producten en ziekenhuisbouw groeit momenteel drie keer zo snel als het bruto binnenlands product en is daarmee de snelst groeiende sector binnen de Chinese economie.