Nieuws/Binnenland
1061496952
Binnenland

Aantal opnames coronapatiënten blijft dalen, 10 procent minder positieve testen

ZEIST - In de afgelopen zeven dagen zijn zo'n 10 procent minder nieuwe coronabesmettingen vastgesteld dan een week eerder. In totaal kregen 47.108 mensen een positief testresultaat. Dat is het laagste weekcijfer dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) sinds 23 maart heeft gemeld.

Vorige week rapporteerde het instituut 52.000 besmettingen. Dat was op weekbasis een afname van 6 procent.

Onder de meeste leeftijdsgroepen was sprake van een daling, maar onder jongvolwassenen tussen de 18 en 24 jaar nam het aantal geconstateerde besmettingen juist toe met 7 procent. Ook maken de cijfers duidelijk dat meer mensen het virus opliepen tijdens bezoek aan familie of vrienden: zulke bezoeken zijn goed voor 27 procent van de gevallen waarvan de vermoedelijke setting is opgeschreven. In het vorige weekrapport was dat nog 23 procent.

In de nieuwste rapportage staat dat opnieuw minder mensen zich bij de GGD hebben laten testen op het virus. Volgens voorlopige cijfers gingen 353.000 mensen naar de teststraten van de gezondheidsdiensten, 14 procent minder dan een week eerder toen ze zo'n 410.000 testen afnamen. Ook dat waren er al aanzienlijk minder dan in de week daarvoor (-16 procent).

Afgelopen etmaal: 5586

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 5586 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat zijn er bijna 300 minder dan tussen zondagochtend en maandagochtend, toen 5884 nieuwe gevallen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) werden gemeld.

Meivakantie

Het RIVM legde vorige week een verband met de meivakantie. Dat minder mensen zich lieten testen kan komen doordat simpelweg minder mensen klachten hebben, maar het zou ook kunnen dat de testbereidheid in de vakantieweken lager was. Het percentage dat een positieve uitslag kreeg, is afgelopen week weer iets gestegen: van 11,7 procent tot 12,3 procent.

Het reproductiegetal, waarvoor het RIVM twee weken terugkijkt, is juist iets toegenomen tot 1,01. Dit cijfer drukt uit hoe snel het virus zich verspreidt. Het nieuwste getal heeft betrekking op de situatie zoals die op 26 april was.

Ziekenhuizen

Steeds minder coronapatiënten belanden in de ziekenhuizen. Het gemiddelde aantal nieuwe opnames in een week tijd is dinsdag voor de zesde dag op rij gedaald, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

In de afgelopen zeven dagen hebben de ziekenhuizen 1842 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat komt neer op ongeveer 263 mensen per dag. Dat gemiddelde is zes dagen achter elkaar gedaald en staat nu op het laagste peil sinds 23 maart. Sinds eind april is de instroom in de ziekenhuizen met ongeveer 16 procent afgenomen.

De verpleegafdelingen namen afgelopen etmaal 255 nieuwe coronapatiënten op. Voor een dinsdag is dat het laagste aantal sinds april. Verder kwamen er 29 coronapatiënten op een intensive care te liggen, en dat is voor een dinsdag zelfs het laagste aantal sinds begin februari. Dat betekent dat er in totaal 284 mensen nieuw in een ziekenhuis zijn opgenomen.

Het totale aantal opgenomen patiënten bleef ongeveer gelijk. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2480 coronapatiënten, zeven minder dan op maandag. Het is de vierde achtereenvolgende dag dat dit aantal onder de 2500 blijft. Het totaalaantal patiënten op de verpleegafdelingen steeg met twee naar 1732. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde met negen naar 748, het laagste aantal sinds 5 april. Het is de zesde achtereenvolgende dag dat het aantal coronapatiënten op de ic’s daalt.