Nieuws

Bij de PvdA stapt weer een Kamerlid op

PvdA'er Myrthe Hilkens stapt op als Tweede Kamerlid. Ze is daarmee in korte tijd de tweede PvdA'er die uit de Kamer gaat. Half juni verliet Désirée Bonis teleurgesteld het Binnenhof.

Hilkens zegt in een aan het ANP gestuurde verklaring: „Ik zeg per vandaag mijn Kamerlidmaatschap op. De manier waarop ik invulling wil geven aan mijn idealen strookt helaas niet met de wijze waarop ik politiek kan bedrijven. Daarom kies ik ervoor om me buiten de Tweede Kamer in te blijven zetten voor maatschappelijk relevante kwesties. Ik weet nog niet wat ik ga doen, maar ik zie in ieder geval af van mijn wachtgeld.”

PvdA-leider Diederik Samsom stelt in een reactie dat hij het besluit van Hilkens betreurt en respecteert. „Ik had graag gezien dat Myrthe met haar drive en passie, haar draai had kunnen vinden in politiek Den Haag. Dat is helaas niet gelukt. Ik heb het volste vertrouwen dat ze haar betrokkenheid op een andere wijze buiten het parlement kan blijven vormgeven.”

Hilkens (34) is Kamerlid sinds januari 2012, in eerste instantie als vervanger van Sharon Dijksma die met zwangerschapsverlof was. Van april tot augustus 2011 verving ze Nebahat Albayrak. In de Kamer hield ze zich bezig met onder meer huiselijk geweld, zedendelicten, discriminatie, verslavingsproblematiek en prostitutie. Vanwege haar standpunten over prostitutie zou ze begin dit jaar bedreigd zijn.

Voor haar Kamerlidmaatschap werkte Hilkens als journalist, onder meer voor BNN en de VPRO. In 2008 schreef zij het boek 'McSex. De pornoficatie van de samenleving'.

Ze is de tweede PvdA'er in korte tijd die de Kamer verlaat. Désirée Bonis deed dat in juni en stelde afgelopen weekend dat de reden daarvoor was dat er binnen de PvdA-fractie geen ruimte was voor een eigen geluid op het terrein van buitenlandse zaken en ontwikkelingssamenwerking. Het buitenlandbeleid van het kabinet wordt volgens haar bepaald door de VVD.