Nieuws/Binnenland
1067340
Binnenland

Politiek Den Haag verdeeld over schaliegas

Politiek Den Haag reageert verschillend op het besluit van minister Henk Kamp van Economische Zaken om op zijn vroegst na de zomer van 2014 te beginnen met proefboringen naar schaliegas. GroenLinks blijft mordicus tegen. Ook D66 en de ChristenUnie plaatsen kritische kanttekeningen.

Energiedeskundige Liesbeth van Tongeren (GL) in de Tweede Kamer: „Kamp past een salamitactiek toe. Steeds een stapje verder zetten totdat de boringen een feit zijn. Ons verzet tegen schaliegas gaat door.”

De VVD heeft begrip voor alle emoties, maar vindt het wel tijd om in de praktijk te gaan kijken wat de potentie van schaliegas is. „Waar hebben we het over, hoe krijg je het uit de grond. Ik vind dat ze een volgende stap kunnen zetten naar de praktijk”, zegt woordvoerder René Leegte.

Agnes Mulder van het CDA zegt dat de winning schoon en veilig moet zijn. De christen-democraten vinden dat er goed moet worden gekeken naar de gevolgen voor inwoners van de gebieden waar de proefboringen plaatsvinden. „Door nog even pas op de plaats te maken, kunnen we in de toekomst betere en veiligere technieken gebruiken en gebruikmaken van de ervaringen die elders zijn opgedaan.”

D66'er Stientje van Veldhoven roept de minister op vooral eerlijk te zijn. „Hij wekt de indruk dat het maar om een proef gaat en dat de politieke keuze daarna nog openligt. Maar het tegendeel is waar. Na een proef is er geen aparte discussie meer over nut en noodzaak van de exploitatie van schaliegas. Het gasbedrijf mag dan immers zelf bepalen of ze met de winning genoeg winst maken.”

De ChristenUnie vindt het opmerkelijk dat Kamp op basis van een literatuurstudie zegt dat schaliegas veilig is te winnen. Carla Dik-Faber: „Hij gaat volstrekt voorbij aan de Nederlandse situatie. Logisch dat mensen zich zorgen maken. Ook gemeenten en waterbedrijven zijn niet overtuigd. De voorraad schaliegas is zo beperkt. Ik zie geen rol voor schaliegas in de overgang naar schone energie.”

De PVV zegt dat veiligheid en draagvlak onder de bevolking voorwaarden zijn voor de winning van schaliegas. „Zonder draagvlak onder de bevolking zal de PVV geen steun verlenen”, zegt woordvoerder Reinette Klever.