Nieuws/Binnenland
1067432
Binnenland

Vergrijzing leidt tot meer medicijnen in Maas

Ondanks „zeer goede kwaliteit” drinkwater uit de Maas stagneert de kwaliteitsverbetering van het drinkwater uit deze rivier. Bij metingen vinden er nog steeds overschrijdingen plaats van geneesmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen en industriële stoffen.

Dat stelt RIWA-Maas, de vereniging van drinkwaterbedrijven die uit Maaswater drinkwater produceren, naar aanleiding van het jaarrapport De kwaliteit van het Maaswater in 2012. „Door de toenemende vergrijzing neemt het medicijngebruik toe en dat zie je terug in het drinkwater”, aldus directeur Harry Römgens van RIWA-Maas.

Vorig jaar werden de streefwaarden (zoals vastgelegd in het Donau-, Maas- en Rijnmemorandum) in ruim 10 procent van de metingen voor geneesmiddelen en röntgencontrastmiddelen overschreden, stelt RIWA-Maas. Het ging onder meer om metformine, ibuprofen, aspirine en zes verschillende röntgencontrastmiddelen. Wat de gewasbeschermingsmiddelen en industriële stoffen betreft worden sinds 2010 in 10 procent van de metingen de normen overschreden.

Toch zijn de hoeveelheid kwalijke producten in de Maas volgens hem niet verontrustend, maar als de kwaliteit zo moet blijven, zijn er wel maatregelen nodig. De medicijnen komen via urine het riool in en gewasbeschermingsmiddelen via slootjes en beekjes weer in de Maas terecht.

Om die stoffen uit het water te halen zijn meer zuiveringen nodig, maar het Europees milieubeleid is er juist op gericht om het de komende jaren met minder zuiveringsinstallaties te gaan doen om zo minder chemisch te reinigen, want dat is slecht voor het milieu. RIWA-Maas dringt daarom aan op verscherpt overheidsbeleid.

„Wij zeuren eigenlijk om te waarborgen dat de drinkwaterkwaliteit in de toekomst zo blijft”, geeft Römgens toe. Daarom vindt hij het tijd worden om over te gaan tot (internationale) samenhangende maatregel waarbij onder meer ook de bronnen van vervuiling worden betrokken. Daarbij moet ook worden gekeken naar de productie en het voorschrijven van medicijnen.