Nieuws
1067790
Nieuws

'Betrek niet-vakbondsleden bij cao-overleg'

Ook voor niet-vakbondsleden zou een plaatsje moeten worden weggelegd bij cao-overleggen. Dat oppert de Sociaal Economische Raad (SER) vrijdag in een advies. Volgens het overlegorgaan van onder meer werkgevers en vakorganisaties is het belangrijk dat er zo veel mogelijk werknemers bij de cao worden betrokken.

Nu hebben hebben cao-afspraken nog wel voldoende draagvlak, maar met het oog op de toekomst doen vakbonden en werkgevers er goed aan hier meer aandacht aan te besteden. Tal van ontwikkelingen, zoals individualisering, veranderingen op de arbeidsmarkt en de teruglopende organisatiegraad van de vakbeweging, maken dat er vragen worden gesteld bij de bestaande situatie, constateert de raad.