Nieuws
1067792
Nieuws

Hoe u slim schenkt aan goede doelen

Aan het einde van het jaar krijgen veel mensen de behoefte om geld te schenken aan goede doelen. Hoe doet u dit op een goede manier en waar moet u op letten?

’Mensen moeten vooral ruim de tijd nemen om een goed doel te vinden dat bij hen past”, adviseert Wladimir Nordemann, advocaat van het kantoor Blumstone in Amsterdam en expert op het gebied van liefdadigheid.

Volgens Nordemann is het een goede start om de internetsites van goede doelen te bezoeken. Daarop moet een jaarverslag te raadplegen zijn, waarin helder dient te staan wat er met de donaties wordt bereikt en hoe hoog de directiesalarissen en overige organisatiekosten zijn.

Keurmerk en belangrijke informatie mag niet ontbreken

Op de website mogen ook een CBF-keurmerk, een klachtenregeling en informatie over hoe je als geldschieter je financiële verplichtingen aan de liefdadigheidsinstelling weer kunt opzeggen, niet ontbreken.

Nederlandse huishoudens geven jaarlijks gemiddeld ruim 200 euro aan liefdadigheid uit. Bij grotere bedragen kan dat ook fiscaal interessant worden. Ruwweg ligt de drempel voor de aftrek van giften aan door de fiscus erkende goede doelen op 1 procent van het belastbare inkomen (vóór de persoonsgebonden aftrek). Bij een inkomen van 30.000 euro houdt dit in dat men eerst 300 euro moet doneren voordat andere giften aftrekbaar zijn, waarbij een maximum van 10 procent van het inkomen geldt.

Periodieke gift is fiscaal aantrekkelijker

In plaats van eenmalige donaties is een periodieke gift fiscaal een stuk aantrekkelijker. Als u laat vastleggen dat u vijf jaar lang een bepaald bedrag naar een goed doel overmaakt, dan is de hele donatie aftrekbaar en geldt er geen maximumbedrag. Voor een periodieke gift is een notariële akte vereist. Die is gratis te krijgen op de website Schenken.nl bij een jaarlijkse schenking van minimaal 100 euro.

Degenen die ruim 30.000 euro te besteden hebben, kunnen ook kiezen voor oprichting van een zogeheten fonds op naam. Zo’n fiscaal vriendelijk fonds wordt onder de vleugels van een erkend goed doel gestart en is volgens Nordemann meestal bedoeld voor een bepaald project dat door de geldgever is uitgekozen.

„Een fonds op naam is vrij simpel op te richten. De administratieve en fiscale afhandeling wordt door de overkoepelende goededoelenstichting verzorgd”, legt de expert op het gebied van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) uit.

Een goed doel kan ook in uw testament

Een goed doel kan ook in een testament worden opgenomen. Het voordeel daarvan is dat de stichting het geld later belastingvrij ontvangt, mits deze over een door de fiscus verstrekte ANBI-status beschikt. Erfenissen leverden de 844 goede doelen die bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) zijn aangesloten, vorig jaar 256 miljoen euro op.

In totaal ’harkten’ de goede doelen in 2011 3,57 miljard euro bij elkaar uit eigen fondsenwerving (1,4 miljard), overheidssubsidies (1,27 miljard) en overige baten zoals loterijen (898 miljoen). Nederlanders geven het meeste geld aan KWF Kankerbestrijding, Unicef, het Rode Kruis, het Wereld Natuur Fonds en Artsen zonder Grenzen.

Culturele instelling sinds 2012 extra aantrekkelijk

Donateurs van culturele instellingen kunnen sinds dit jaar van een extra hoge belastingaftrek profiteren. Het vorige kabinet heeft dit mogelijk gemaakt om de bezuinigingen in de cultuursector te verzachten. Geldschieters van musea, orkesten, theaters en bibliotheken met een door de fiscus verleende ANBI-status mogen 125 procent van hun gift aftrekken. Dat betekent dat iemand die 3000 euro schenkt, een bedrag van 3750 euro van de inkomstenbelasting mag aftrekken. Bij een belastingtarief van 52 procent vertaalt zich dat in een teruggave van 1950 euro. Normaal gesproken zou dat 1560 euro zijn geweest. Een nadeel is dat de schenking maximaal 5000 euro mag bedragen.