Nieuws
1067794
Nieuws

Dijsselbloem: Pas over jaar duidelijkheid over ABN Amro

MET VIDEO De toekomst van ABN Amro wordt pas op z’n vroegst over een jaar duidelijk. Dat blijkt uit de brief die minister Dijsselbloem (Financiën) vandaag naar de Kamer heeft gestuurd.

Dijsselbloem schrijft (zie bijlage) dat ABN Amro ’op termijn’ terug kan naar de markt. „Het kabinet heeft daarbij de ambitie om een zo hoog mogelijke opbrengst te realiseren”, schrijft Dijsselbloem. De ministerraad heeft vandaag op voorstel van Dijsselbloem het ’principebesluit’ genomen dat onder voorwaarden een beursgang de beste optie is wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan: de financiële sector moet voldoende stabiel zijn, er moet voldoende interesse zijn in de markt en de onderneming moet er klaar voor zijn. Over een jaar zal het kabinet opnieuw beoordelen of aan genoemde voorwaarden is voldaan.”

Daarmee heeft het kabinet dus het principebesluit genomen om ABN Amro terug naar de beurs te brengen, maar geeft geen duidelijkheid over de timing, afgezien van dat het nog zeker een jaar zal duren. ,,De beursgang zal waarschijnlijk in zijn vroegst in 2015 zijn. Waarschijnlijk via een drietal tranches.", aldus Dijsselbloem.

Voor verzekeraar ASR, die eveneens in handen is van de staat, kiest het kabinet voor een beursgang of een onderhandse verkoop, zo schrijft Dijsselbloem.

ASR

Jos Baeten, bestuursvoorzitter van ASR reageerde als volgt: ,,Het is goed dat de minister zijn plannen heeft bekendgemaakt en er duidelijkheid is over de mogelijke opties voor a.s.r. in de nabije toekomst. Wij zijn betrokken geweest bij de voorbereiding van deze plannen, die aansluiten bij onze visie op een terugkeer van a.s.r. naar de private markt. Voor ons betekent het dat wij verder gaan met het voorbereiden van het bedrijf op een beursintroductie. Daarnaast zullen wij kansen voor consolidatie binnen de Nederlandse verzekeringsmarkt serieus onderzoeken”.