Nieuws/Binnenland
1068525
Binnenland

Actie tegen afschieten damherten

De Partij voor de Dieren Amsterdam ontketent een actie tegen het afschieten van damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Onder meer via sociale media wil de partij aantonen dat afschot onnodig is.

De Partij voor de Dieren betreurt de beslissing van het Amsterdamse college om in te grijpen in het gebied. De partij kondigde woensdag aan zich te zullen verzetten „tegen het onnodig doden van wilde dieren”.

Volgens de partij tonen cijfers aan dat de damhertenpopulatie de afgelopen jaren stabiel is gebleven en de overlast afneemt. De fractie meent dat de herten geen bedreiging vormen voor verkeer, landbouw en natuur. De gemeente stelt echter dat het aantal damherten in een paar jaar tijd met 550 dieren is toegenomen tot circa 2000 dit voorjaar. De afgelopen winter zijn 200 dieren gestorven door voedselgebrek. Het stadsbestuur vreest dat het aantal slachtoffers de komende winters zal verviervoudigen als er niet wordt ingegrepen.

„Sinds de komst van een hekwerk is het aantal verkeersincidenten spectaculair gedaald en lijkt het aantal klachten af te nemen”, beargumenteert de Partij voor de Dieren verder. „Ook de landbouw in de omgeving profiteerde van de hekken: in de tweede helft van vorig jaar werd slechts driemaal ongeveer 750 euro geclaimd.”

De Partij voor de Dieren streeft natuurlijke populaties na. „De natuur regelt zichzelf”. Als jagers gezonde dieren afschieten ontstaat er geen natuurlijke balans tussen de populatie en haar omgeving, redeneert de dierenpartij.

De discussie over het al dan niet afschieten van damherten woedt al jaren. Eerdere voorstellen voor beperkt afschot stuitten op bezwaren in de gemeenteraad. De raad spreekt volgende maand over het nieuwe voorstel.

De beheerder van het gebied, Waternet, onderzoekt momenteel nog de mogelijkheden om damherten te vangen en te verhuizen naar natuurgebieden elders in Europa.