Nieuws/Binnenland
1068658
Binnenland

Oosterscheldedam groot risico

De waterkerende werking van de Oosterscheldedam is op termijn in gevaar. In de bodem aan beide kanten van de wereldberoemde waterkering, die miljoenen mensen in het zuidwesten van Nederland moet beschermen tegen de zee, zijn gaten ontstaan van meer dan vijftig meter diep. Dit blijkt uit informatie van Rijkswaterstaat Zeeland in het bezit van De Telegraaf.

„Om ervoor te zorgen dat de bodembescherming zijn huidige functie kan blijven vervullen, dient te worden voorkomen dat deze verder kan verzakken, eroderen, wegspoelen, afschuiven of beschadigd raken”, aldus de conclusie van Rijkswaterstaat in Middelburg, die maatregelen noodzakelijk acht.