Nieuws/Buitenland
1068868
Buitenland

Stroom Syriërs naar Irak houdt aan

De stroom Syrische vluchtelingen naar het noorden van Irak houdt ook dinsdag aan. Sinds donderdag zijn naar schatting 30.000 mensen de grens met Iraaks Koerdistan overgestoken. De meeste vluchtelingen zijn Koerden.

De autoriteiten van de autonome Iraakse regio hebben een quotum ingesteld van 3000 vluchtelingen per dag. Maandag werd die beperking echter ruimschoots overschreden. Zo'n 5000 mensen trokken Irak binnen.

De reden voor de exodus is mogelijk het toegenomen geweld tegen Koerden in Syrië door onder andere de extremistische groepering al-Nusra. De Iraaks-Koerdische leider Massoud Barzani heeft er op gezinspeeld de Koerden in Syrië te zullen beschermen.