Nieuws/Binnenland
1068973
Binnenland

NIEUWS

Warmtecamera voor reddingsboot

In Huizen is de eerste snelle reddingboot uitgerust met een warmtebeeld camera. Daardoor is snellere opsporing van drenkelingen bij volkomen duisternis nu mogelijk.

De Hulp Organisatie Gooi- en Eemmeer (HOGE) is dankzij sponsoring in staat gesteld een warmtebeeld camera te gebruiken om ook bij slecht zicht drenkelingen op  het Gooimeer, Eemmeer en IJmeer snel te kunnen vinden. Lichtversterkende kijkers zijn al langer in gebruik, maar hebben altijd nog wat licht nodig en dat is er niet altijd. Daarbij hebben deze kijkers last van nevel.

Afgetekend

Een warmtebeeldcamera, een zogenoemde 'FLIR' heeft geen licht nodig om een goed beeld van de omgeving te laten zien. De camera brengt namelijk de temperatuurverschillen in beeld. Omdat de temperatuur van een drenkeling veel verschilt van het water waarin deze ligt, geeft de warmtebeeld camera altijd een duidelijk afgetekend, helder beeld van de P.O.B. (Person OverBoard).

Doorslaggevend

Tot bijna een kilometer afstand kan in absolute duisternis iemand op het multifunctionele scherm in de console van de reddingboot worden gespot. Voor een groot deel bepaalt de snelheid waarmee een drenkeling gevonden wordt de uiteindelijke overlevingskans. Daarbij kan deze FLIR van doorslaggevende betekenis zijn.

Beperkt Budget

Voor een vereniging van wie de activiteiten financieel mogelijk worden gemaakt door giften, donaties en sponsoring, is de aanschaf van een  hightech camera te hoog gegrepen. De penningmeester van HOGE heeft al moeite genoeg met de benzinerekening die almaar hoger wordt.

Sponsoring

Het bestuur kwam in contact met Reggefiber, dat bezig is een glasvezelnetwerk in Huizen aan te leggen. Aan hen werd de wens voor de aanschaf van een FLIR voorgelegd. Reggefiber zag het nut van de camera voor de hulpverlening op het water in en besloot in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen, over te gaan tot sponsoring. Omdat ook Raymarine, de importeur van de camera’s, besloot gratis de inbouw van de apparatuur in de reddingboot te verzorgen, kwam de warmtebeeldcamera binnen het budget dat beschikbaar was.

Over HOGE

Al ruim dertig jaar is HOGE in Huizen actief met de reddingboot Seeker, vertelt Henk Wijga, een van de oprichters en voorzitter van de vereniging. HOGE verleent aanvullende (medische) noodhulp, naast de bestaande hulpdiensten en komt niet in actie bij pechgevallen. Alle vrijwilligers zijn gecertificeerd via het Divers Alert Netwerk. Daarom kan HOGE  gespecialiseerde eerste hulp bieden bij waterongevallen op het Gooimeer, Eemmeer en het IJmeer, naast het deelnemen aan Search And Rescue acties.

Overlevingskans

De noodhulp die HOGE verleent is gratis voor de geredden, de kosten verhaalt de organisatie elders. ,,Wij zijn veel dank verschuldigd aan de beide bedrijven die de deze camera geschonken hebben", aldus Wijga. ,,Daarmee vergroten zij de overlevingskans van de mens in nood.”