Nieuws/Binnenland
1069006
Binnenland

A'dam: vanaf 2,5 jaar naar school

De gemeente Amsterdam wil kinderen vanaf 2,5 jaar naar de basisschool sturen.

Dat meldt de Volkskrant. De stad lanceert in het najaar een plan om peuterspeelzalen, voorscholen en reguliere kinderopvang samen te voegen in een basisvoorziening voor peuters van 2,5 tot 4 jaar oud. In de loop van dit schooljaar begint een proef op 10 scholen.

Kinderen met een taalachterstand krijgen dan wekelijks recht op vier dagdelen gratis opvang van 3 uur, alle andere kinderen twee gratis dagdelen. Amsterdam kent een relatief hoog aantal kinderen met een taalachterstand. Met ruim 6.300 peuters valt bijna de helft van alle 2,5 tot 4-jarigen in de stad in die categorie, terwijl het er landelijk 45.000 zijn. Volgens bestaande regelingen hebben zij nu al recht op minstens 10 uur voorschools onderwijs per week.