Nieuws/Binnenland
1069060
Binnenland

Erfgenaam ondanks verwerping

De titel van deze column is misschien spectaculairder dan de inhoud. Maar toch gebruik ik hem omdat ik de uitspraak van het Gerechtshof in Den-Haag graag onder uw aandacht breng.

De (versimpelde) situatie

Een man overleed en liet zijn twee dochters als erfgenamen achter. Helaas overleed ook de oudste dochter een jaar na het overlijden van haar vader. Zij liet één erfgenaam achter, namelijk haar zoon.

 

Deze kleinzoon doet afstand van zijn aandeel in de erfenis van zijn opa. Aan zijn tante (de andere dochter van opa) geeft hij een volmacht om namens hem bij de rechtbank aan te laten tekenen dat hij de erfenis van opa verwerpt.

 

De vraag aan de rechters

Om de een of andere reden bedenkt de kleinzoon zich na een tijd en wil hij toch meedelen in de erfenis van zijn opa. Zijn tante is niet blij met deze ommezwaai en beroept zich er op dat hij de erfenis van opa heeft verworpen en dus nooit erfgenaam is geweest. De vraag die aan de orde komt is of de verwerping wel effect heeft gehad. Daarvoor is namelijk noodzakelijk dat de kleinzoon erfgenaam was van zijn opa.

 

Het oordeelDe rechters stellen als het ware een tijdsbalk op. Daaruit blijkt dat toen opa overleed zijn twee dochters erfgenaam waren. Zijn dochters hebben de erfenis nooit verworpen. Vervolgens overlijdt één van de dochters en gaat haar erfenis naar haar zoon. Deze wordt daardoor echter niet erfgenaam van zijn opa. Hoogstens heeft hij een financieel belang bij die erfenis van zijn opa. Dit, omdat het aandeel van zijn moeder in de erfenis van zijn opa, weer in de nalatenschap van zijn moeder valt.

 

De kleinzoon kan dus geen afstand doen van de erfenis van opa omdat hij nooit direct erfgenaam is geweest van zijn opa. Zijn moeder was dat wel, maar zij heeft de erfenis van opa niet verworpen. Dus ondanks het gegeven dat bij de Rechtbank aangetekend was dat de kleinzoon de erfenis van zijn opa had verworpen, mocht de kleinzoon gewoon meedelen.

 

Rechtlijnig redeneren, geeft hier de oplossing.