Nieuws/Binnenland
1070502
Binnenland

Actieplan tegen geweld, voor sportiviteit

De KNVB voert bij de start van het amateurseizoen 2013-2014 het actieplan 'Tegen geweld, voor sportiviteit' in. Het actieplan bevat tien maatregelen die sportiviteit en respect moeten bevorderen en agressie en geweld op en rond het voetbalveld dienen tegen te gaan. Twee maatregelen, de hulplijn noodgevallen en het meldpunt wanordelijkheden, zijn al sinds het weekeinde van 23 maart van dit jaar van kracht.

De acht nieuwe maatregelen zijn: het invoeren van een tijdstraf, het publiceren van gedragsregels, de invoering van het spelregelbewijs jeugdspelers, een cursus om een bewijs voor sportief gedrag te verkrijgen, het inzetten van extra waarnemers, actie tegen clubs die zich structureel niet weten te gedragen, het gebruik van de spelerspas en publicatie van tuchtuitspraken.

Vanaf dit seizoen krijgen spelers bij een gele kaart een tijdstraf van 10 minuten. Dit geldt voorlopig alleen nog maar in de zogenoemde B-categorie, waarin 80 procent van alle amateurwedstrijden wordt gespeeld. De tijdstraf geldt derhalve niet voor bij voorbeeld eerste elftallen van clubs.

Met het invoeren van het spelregelbewijs hoopt de KNVB dat jeugdspelers meer begrip krijgen voor beslissingen van de scheidsrechter. Komend seizoen start de voetbalbond met een proef bij 20 clubs. Met ingang van het seizoen 2014-2015 is het spelregelbewijs verplicht voor alle B-junioren.

Voetballers die schuldig zijn bevonden aan excessief gedrag worden verplicht een cursus te volgen. Tijdens die bijeenkomst wordt hun gedrag besproken en worden afspraken gemaakt voor de toekomst. Bij herhaling van ongewenst gedrag wordt de desbetreffende speler het lidmaatschap van de KNVB ontnomen.

Clubs die zich structureel misdragen krijgen extra aandacht vanuit Zeist. Preventie is daarbij het allereerste doel: het bieden van ondersteuning bij het stimuleren van sportiviteit en respect. Lukt dat niet dan volgen maatregelen, variërend van een speelronde niet spelen, uit de competitie halen, tot het royeren van een vereniging. Vorig seizoen werden drie teams uit de competitie genomen.