Nieuws/Binnenland
1070547
Binnenland

Mijn vraag: ziek op vakantie

Wat moet er allemaal in gang gezet worden als een werknemer ziek wordt op vakantie?

Als een werknemer tijdens zijn vakantie ziek wordt, dan moet hij zich allereerst zoals gebruikelijk is ziek melden bij zijn werkgever. De dagen waarop hij ziek is gelden dan als ziektedagen en niet als vakantiedagen. Dat is dus anders wanneer een werknemer al (langdurig) ziek is en op vakantie gaat. In dat geval neemt hij wel vakantiedagen op. De werknemer moet eventueel door middel van een doktersverklaring bewijzen dat hij daadwerkelijk ziek is, mocht daarover twijfel bestaan.

De werknemer heeft zich ook aan een aantal andere regels te houden. Zo moet hij zich bereikbaar houden en zich binnen drie dagen melden bij een controlerende instantie in het vakantieland. Een lijst met gegevens van die instanties in een groot aantal landen, en waar ze precies zitten, kan overigens bij het UWV worden opgevraagd. Verder moet de werknemer die ziek wordt in het buitenland terugkeren naar Nederland zodra de controlerende instantie hem daartoe in staat acht. Althans, in het geval dat zijn geplande vakantieperiode is verstreken.

Eenmaal terug in eigen land moet hij zich direct bij de bedrijfsarts melden voor controle.Het is verstandig om in het ziekte- en verzuimreglement specifieke instructies op te nemen voor ziekte tijdens opgenomen vakantiedagen. Noem in de controlevoorschriften de sancties bij niet naleving. Denk hierbij aan opschorting of stopzetting van de loonbetaling en in het uiterste geval ontslag.

 

Dit artikel wordt u aangeboden door dé HR-Antwoordbank XpertHR. Voortaan vindt u alles wat u over personeelszaken moet weten op één plek. XpertHR helpt u concreet met slimme tools, handige checklists, arbeidscontracten, voorbeeldbrieven, betaalbaar juridisch advies en veel meer. XpertHR begrijpt wat u nodig heeft en biedt u gerichte antwoorden en praktische ondersteuning. Meer weten over XpertHR? Klik hier.

Klik hier voor meer ondernemersvragen.