1070620
Nieuws

MKB is ziedend over lastenverzwaring

Het kabinet hoeft voor de €6 miljard die minister Dijsselbloem (Financiën) mogelijk extra nodig zal hebben voor zijn begroting niet aan te kloppen bij het midden- en kleinbedrijf. MKB-Nederland-voorzitter Hans Biesheuvel is stellig. "Rutte heeft afgelopen vrijdag nog gezegd dat hij bij een tekort geen lastenverzwaring meer zal opleggen, maar dat het geld uit bezuinigingen moet komen. Dat betekent dat de overheid in eigen vlees zal moeten gaan snijden. Bij ons hoeft hij niet te zijn."

Want veel te halen is er toch niet. Dat blijkt wel uit de tegenvallende opbrengsten van btw en vennootschapsbelasting, die laatst werden gepresenteerd en keihard de financiële situatie van de BV Nederland weergeeft. Terwijl buiten eindelijk het zonnetje weer schijnt in Den Haag en het volgens Biesheuvel eindelijk weer eens 'technisch weer' is, staat het Nederlandse MKB meer dan ooit het water aan de lippen.

Omvallen

"Ik maak me zorgen", zegt Biesheuvel. "Van de banken heb ik gehoord dat een kwart van de mkb-bedrijven inmiddels is ondergebracht bij de afdeling 'speciale kredieten' (voor debiteuren met dreigende betalingsproblemen, red.) en dat van hen 80 tot 90% daar waarschijnlijk nooit meer uitkomt. Dat betekent dat een op de vijf op omvallen staat."

Ziedend

Dat het mkb volgens het regeerakkoord een lastenverzwaring van €500 miljoen in de zelfstandigenaftrek boven het hoofd hangt, gaat er bij Biesheuvel dan ook niet in. "Ziedend ben ik daarover. En dat terwijl er miljarden zoek zijn in de zorg en er €12 miljard wordt uitgegeven aan toeslagen waar nauwelijks controle over is. Dat vind ik onacceptabel en dan zeg ik: 'Ga eerst daar maar iets aan doen voordat je het weer bij het mkb gaat halen. Dit komt bovenop eerdere lastenverzwaringen, zoals de btw-verhoging."

Sturen op een begrotingstekort van maximaal 3% op korte termijn staat volgens de MKB-voorman dan ook haaks op de situatie in het mkb, al realiseert hij zich dat Brussel weinig ruimte laat. "Die doelstelling moet blijven staan en je moet verder naar begrotingsevenwicht. Maar je moet nu wel kijken naar de timing."

Volgens Biesheuvel is het hoog tijd dat aandacht komt voor het mkb. „Het sociaal akkoord was nodig en goed voor de stabiliteit in het land, binnen het kabinet en de vakbeweging. Maar ik vertel geen geheim als ik zeg dat bij de werkgevers VNO-NCW in ’the lead’ was en er punten in zitten die pijnlijk zijn voor mijn achterban. Wij hebben loyaal meegedaan en ik sta voor de handtekening die ik eronder heb gezet, maar verwacht nu van bonden, kabinet en VNO-NCW hun solidariteit en een helpende hand bij onze problemen.”

Die hulp zou er onder andere kunnen komen in de vorm van een oplossing voor het gebrek aan krediet voor ondernemers. Nu banken de normen hebben aangescherpt, komen ondernemers die willen investeren nauwelijks meer aan geld. „We horen tot vervelens toe dat Nederland tot de rijkste landen ter wereld hoort, de op een na grootste landbouwexporteur is, het vijfde innovatieland is en honderden miljarden aan pensioen- en spaartegoeden heeft. Dan moet het mogelijk zijn daarmee de kredietverlening aan bedrijven weer op gang te krijgen.”

Het mkb heeft die hulp hard nodig in zijn rol als banenmotor. „Grote bedrijven, zoals laatst de Rabobank, zetten duizenden mensen op straat en AkzoNobel verplaatst productie naar het buitenland. Nederland is op het mkb aangewezen voor banengroei. Maar als we daarbij niet worden geholpen, zie ik de economie voorlopig niet herstellen.” En de tijd begint volgens Biesheuvel echt te dringen. „Iedere week of maand die we wachten is te lang. Elke maand komen er nu 20.000 werklozen bij.”