Nieuws/Binnenland
1070701
Binnenland

Mijn Vraag: reorganisatie

Mag een zieke werknemer tijdens een reorganisatie worden ontslagen?

Tijdens de eerste twee jaren dat een werknemer ziek is, geldt een opzegverbod. Dit betekent dat bij een reorganisatie de arbeidsovereenkomst gedurende die periode niet mag worden opgezegd. Ook als UWV daar wel toestemming voor heeft gegeven.

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer door de kantonrechter is wel mogelijk. Hij zal dan nagaan of ’het ontbindingsverzoek geen verband houdt met de ziekte’. Een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op zuiver bedrijfseconomische gronden houdt normaliter geen verband met ziekte van medewerkers. Kantonrechters gaan ook verschillend om met deze verzoeken ’op zuiver bedrijfseconomische gronden’.

Er zijn kantonrechters die er minder moeite mee hebben dan andere. Als de financiële noodzaak van de werkgever groot is – en de dienstverbanden van de achtergebleven werknemers door een dreigend faillissement bijvoorbeeld op het spel staan en de werknemer op grond van het afspiegelingsbeginsel in aanmerking komt voor ontslag, dan zullen er kantonrechters zijn die tot ontbinding overgaan (zie bijvoorbeeld de uitspraak van de kantonrechter te Haarlem d.d. 25 februari 2013). Doorgaans wordt in dat geval wel een hogere ontbindingsvergoeding toegekend, omdat de positie van een zieke werknemer op de arbeidsmarkt nu eenmaal zwak(ker) is.

Ook moet rekening worden gehouden met de zogenoemde ’reflexwerking’ van het opzegverbod bij ziekte. Sommige kantonrechters zullen dan niet zozeer beoordelen of de werknemer boventallig is, maar of sprake is van een gewichtige reden die ondanks de arbeidsongeschiktheid een ontbinding van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigt.

 

Dit artikel wordt u aangeboden door dé HR-Antwoordbank XpertHR. Voortaan vindt u alles wat u over personeelszaken moet weten op één plek. XpertHR helpt u concreet met slimme tools, handige checklists, arbeidscontracten, voorbeeldbrieven, betaalbaar juridisch advies en veel meer. XpertHR begrijpt wat u nodig heeft en biedt u gerichte antwoorden en praktische ondersteuning. Meer weten over XpertHR? Klik hier.

Klik hier voor meer ondernemersvragen.