Nieuws/Binnenland
1070785266
Binnenland

Bestuur Haga Lyceum blijft aan: geldkraan dicht

Arie Slob, minister voor Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media, op het Binnenhof.

Arie Slob, minister voor Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media, op het Binnenhof.

AMSTERDAM - Het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam krijgt vanaf 1 december geen geld meer. Dat heeft minister Slob (Onderwijs) bekendgemaakt nadat de school aankondigde dat het bestuur voorlopig aanblijft. De school had tot vandaag 12.00 uur om een nieuw bestuur aan te stellen. Nu dat niet is gelukt, gaat de geldkraan dicht.

Arie Slob, minister voor Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media, op het Binnenhof.

Arie Slob, minister voor Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media, op het Binnenhof.

Aanvankelijk had de beoogde interim-bestuurder Marcel Heuver al voor dinsdag in functie moeten zijn, maar de school gaf toen aan dat er meer tijd nodig was. Heuver is geen moslim en daarom moeten de statuten worden aangepast. Slob gaf het Haga daarop nog twee dagen extra de tijd, wat volgens Atasoy niet genoeg is.

Volgens Atasoy is inmiddels bezwaar aangetekend bij de Raad van State tegen het besluit de financiering te stoppen. De directeur-bestuurder schrijft verder dat de medezeggenschapsraad en ouderraad is gevraagd de statuten te negeren en de verplicht gestelde sollicitatieprocedure over te slaan. Alleen op die manier zou Heuver alsnog binnen de gestelde termijn kunnen worden aangesteld. De raden zijn hiermee niet akkoord gegaan, staat in de brief. „Uw gedwongen besluit de wet te overtreden is ondanks onze inspanning wederom niet haalbaar”, sluit Atasoy af.

De onderwijsminister kwam in september met een zogenoemde aanwijzing, waardoor het bestuur binnen vier weken moest opstappen. De school maakte bezwaar tegen dit besluit, dat nog nooit is genomen. De rechtszaak hierover dient naar verwachting ergens in de komende weken.

Ook loopt er nog een andere procedure over het kritische rapport van de onderwijsinspectie, dat volgde na een bericht van de AIVD dat het schoolbestuur zou optrekken met mensen in extremistische kringen. Uit het inspectierapport kwam naar voren dat de school haar leerlingen de waarden van de democratie en de rechtsstaat niet bijbrengt en dat het bestuur zich schuldig maakt aan zelfverrijking en financieel wanbeheer. Die zaak dient 11 november.