Nieuws/Binnenland
1070913
Binnenland

Anders betalen voor financieel advies

Vanaf 1 januari 2013 geldt het provisieverbod op complexe producten. Dat betekent dat adviseurs zelf een rekening naar de klant moeten sturen om een beloning voor het gegeven advies te ontvangen. Dat is voor veel adviseurs lastig. Productaanbieder Brand New Day helpt hen met een zogeheten 'laag-hoogconstructie'.

Het apart factureren van advieskosten is best lastig. Voor consumenten lijkt het alsof zij vanaf 1 januari 2013 ineens moeten betalen voor advies. Maar ook daarvoor was advies niet gratis. De prijs ervan zat verdisconteerd in de prijs van het product dat de consument bij de adviseur kocht. Desondanks heeft de consument moeite met het direct betalen van een factuur. Dat die factuur ook in een keer betaald moet worden, verhoogt voor consumenten de drempel. Een gespreide betaling zal de drempel om betaald advies in te winnen, kunnen verlagen.Voor adviseurs is het lastig omdat zij hun klanten moeten uitleggen waarom zij vanaf 1 januari 2013 voor advies moeten betalen en bovendien moeten zij de hoogte van het factuurbedrag kunnen uitleggen, terwijl dat voorheen ogenschijnlijk gratis was.Kortom het provisieverbod is voor consument en adviseur onwennig. Het ergste wat er kan gebeuren is dat de consument geen advies meer inwint omdat hij ervoor moet betalen.

Om de drempel te verlagen komt Brand New Day de adviseur en waarschijnlijk ook de consument te hulp met een 'laag-hoogconstructie', waarbij een consument zijn inleg in een financieel product tijdelijk kan verlagen.

Stel, een consument legt 200 euro per maand in. Die inleg kan dan tijdelijk, maximaal 24 maanden, verlaagd worden naar een lager bedrag, bijvoorbeeld 150 euro per maand. Op die manier ontstaat er bij de consument financiële ruimte van 50 euro per maand om de advieskosten te kunnen voldoen. De consument zal dan gedurende een aantal maanden 50 euro naar de adviseur kunnen overmaken zonder dat dit gevolgen heeft voor de huidige bestedingsruimte. Hierbij mag niet het oorspronkelijke financiële doel uit het oog worden verloren. Het zou meer dan zonde zijn als er net te weinig gespaard is om het gewenste doel te kunnen realiseren. Dan maar iets meer sparen.

 

Uiteindelijk zal de consument wel duidelijke afspraken met de adviseur moeten maken over de hoogte van advieskosten. Een belemmering daarbij is het verschil tussen wat het advies volgens een consument mag kosten en wat het advies volgens de adviseur zou moeten kosten.De adviseur moet rekening houden met een aantal voorschriften die hem door de AFM worden opgelegd, die de consument bij het bepalen van het factuurbedrag minder relevant vindt. Daarnaast zal de consument eerst nog moeten bekomen van het feit dat het advies niet langer 'gratis' is.De 'laag-hoogconstructie' is een simpele doeltreffende oplossing om de drempel voor betaald advies te verlagen. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn, maar je moet er maar opkomen. Het ei van Brand New Day dus.