Nieuws/Binnenland
1074885482
Binnenland

Ontslag en straf na incidenten binnen politie Hoefkade

Den Haag - Vier agenten van Team Hoefkade in Den Haag zijn disciplinair gestraft voor een te gewelddadige aanhouding. Er wordt onder andere een agent ontslagen. Daarnaast krijgen zes andere medewerkers een officiële waarschuwing wegens ‘ongepast gedrag op de werkvloer’.

De straffen volgen na een onderzoek na een aanhouding in oktober vorig jaar, waarbij ‘buitenproportioneel geweld werd gebruikt’. Bij dat incident achtervolgden enkele politiemensen in Den Haag een 18-jarige man die zij uiteindelijk vlak voor een restaurant wisten aan te houden. Bij de aanhouding gebruikte een politiemedewerker meermaals zijn wapenstok. In januari startte een onderzoek naar die aanhouding, maar ook naar de werkcultuur binnen het politieteam Hoefkade in Den Haag.

Naar aanleiding van dit onderzoek worden nu vier agenten disciplinair gestraft voor die aanhouding. Het gaat dan om de drie agenten die betrokken waren bij de aanhouding. Eén van hen zou, zo blijkt nu uit onderzoek, ‘buitenproportioneel geweld hebben gebruikt’. De agenten hebben weliswaar gemeld dat er geweld was gebruikt, maar die melding was ‘onjuist en onvolledig’. Een vierde politiemedewerker filmde de arrestant later in de cellengang en deelde deze beelden met andere agenten.

Ontslag

Die vier agenten hebben vandaag hun straf te horen gekregen. Eén politiemedewerker krijgt strafontslag en is vandaag gelijk buiten functie gesteld. Een tweede agent krijgt voorwaardelijk strafontslag met een proeftijd van drie jaar en een andere agent gaat waarschijnlijk terug in rang en salaris. De vierde agent, die de arrestant filmde, moet 47 uur verlof inleveren. Alle agenten worden gedwongen overgeplaatst naar een ander bureau.

Maar naast de aanhouding werd ook de werkcultuur binnen het politieteam Hoefkade onderzocht. Een onderzoek dat zich richtte op mogelijke ongewenst gedrag tussen agenten onderling en tegenover burgers. Volgens dat onderzoek blijkt een ‘kleine groep medewerkers’ zich inderdaad schuldig te maken aan ‘ongewenste gedragingen’. Zes politiemensen hebben daarvoor een officiële waarschuwing gekregen.

Onrechtmatig geweld

Politiechef Paul van Musscher reageert op de voorgenomen straffen: ,,Door onrechtmatig geweld toe te passen en hier niet eerlijk over te rapporteren, zijn disciplinaire maatregelen tegen deze medewerkers op zijn plaats. In deze zaak hebben wij de strafmaat laten toetsen door de landsadvocaat en het landelijk strafmaatoverleg van de politie. De betrouwbaarheid van een politieambtenaar, en daarmee de betrouwbaarheid van de hele politieorganisatie, dient altijd boven elke twijfel te zijn verheven. De norm binnen de politie is in dat opzicht helder. Ongepast gedrag, in welke vorm dan ook, wordt niet getolereerd.”

Om die reden kregen ook de zes politiemedewerkers die zich volgens het deelonderzoek naar de werkcultuur schuldig maakten aan ongewenst gedrag een officiële waarschuwing die in hun personeelsdossier wordt opgenomen. ,,Over hun gedrag is indringend gesproken met deze medewerkers”, zegt politiechef Van Musscher. ,,Maar laat hierover één ding duidelijk zijn; we hebben het over enkele medewerkers die over de schreef zijn gegaan. Het overgrote deel van onze mensen verricht dagelijks goed politiewerk, waarbij wij ons te allen tijde aan de wet houden en onze professionaliteit bewaren.”

Van Musscher benadrukt tegenover De Telegraaf dat er ’geen racistische en discriminatoire uitingen zijn aangetroffen’. De straffen die zijn uitgedeeld wegens ’ongepast gedrag’ gingen allemaal over uitingen in Whatsapp-groepen. ,,Het ging om onderlinge verhoudingen en het filmen van verdachten en dat verspreiden. Het gaat over laakbare terminologie waarbij er een norm is overschreden. Een norm die we normaal hoog in het vaandel houden.”

Van Musscher vindt dat het ’niet om een structureel probleem gaat’. ,,Er is uitvoerig onderzoek gedaan en een aantal rotte appels hebben een waarschuwingsbrief gekregen”, vertelt de chef. ,,Vrij vertaald: ook jij moet opletten met je taalgebruik in Whatsapp-groepen. Doe dit niet meer want dan volgen er sancties. Juist de politie moet de norm hoog in het vaandel hebben staan.” En daarin ligt er ook een taak bij politiemensen onderling, vindt Van Musscher. ,,Mensen moeten elkaar aanspreken op gedrag dat niet door de beugel kan. Je moet dit direct de kop indrukken.”