Nieuws/Binnenland
1077860635
Binnenland

Aantal ziekmeldingen in verpleeghuizen en thuiszorg nog hoger

Exterieur van het Rotterdamse verpleeghuis De Leeuwenhoek. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) doet onderzoek naar het hoge aantal sterfgevallen in verpleeghuis Leeuwenhoek in Rotterdam en een mogelijke link met het coronavirus.

Exterieur van het Rotterdamse verpleeghuis De Leeuwenhoek. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) doet onderzoek naar het hoge aantal sterfgevallen in verpleeghuis Leeuwenhoek in Rotterdam en een mogelijke link met het coronavirus.

DEN HAAG - In verpleeghuizen en de thuiszorg stijgt het aantal ziekmeldingen nog harder dan in de zorgsector in het algemeen, meldt CNV Zorg & Welzijn. Het aantal werknemers in de hele zorgsector dat zich in de maand maart ziek meldde ging van 10 naar 14 procent ten opzichte van maart 2019, een stijging van bijna 40 procent. In verpleeghuizen en thuiszorg was de stijging van het aantal meldingen 54 procent ten opzichte van maart 2019, aldus de bond op basis van cijfers van Vernet Verzuimnetwerk.

Exterieur van het Rotterdamse verpleeghuis De Leeuwenhoek. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) doet onderzoek naar het hoge aantal sterfgevallen in verpleeghuis Leeuwenhoek in Rotterdam en een mogelijke link met het coronavirus.

Exterieur van het Rotterdamse verpleeghuis De Leeuwenhoek. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) doet onderzoek naar het hoge aantal sterfgevallen in verpleeghuis Leeuwenhoek in Rotterdam en een mogelijke link met het coronavirus.

„De aandacht voor deze zorgsectoren heeft te lang op zich laten wachten. Zowel wat betreft het gebrek aan beschermingsmiddelen, als het lang uitblijven van heldere en werkbare richtlijnen voor deze sectoren”, aldus Anneke Westerlaken, voorzitter CNV Zorg & Welzijn.

De bond pleit ervoor zorgprofessionals „zoveel mogelijk te betrekken bij het weer opstarten van de reguliere en uitgestelde zorg. Door hen er systematisch bij te betrekken, voorkomen we dat er over de hoofden van zorgprofessionals wordt besloten en de werkdruk en daarmee het verzuim verder toenemen.”

„Financiers van de zorg moeten de ruimte bieden om afspraken over welke zorg geleverd wordt, zó bij te stellen dat gezond werken en de inzetbaarheid van personeel op peil blijft”, stelt de bond verder.