Nieuws/Binnenland
1078286114
Binnenland

Advies Remkes: ’Minder vee en snelheid omlaag’

Volgens de commissie-Remkes moet de veestapel drastisch worden verkleind.

Volgens de commissie-Remkes moet de veestapel drastisch worden verkleind.

Amsterdam - De veestapel moet worden verkleind en de maximumsnelheid op wegen verlaagd. Dat adviseert oud-minister Johan Remkes het kabinet om de stikstofcrisis het hoofd te bieden.

Volgens de commissie-Remkes moet de veestapel drastisch worden verkleind.

Volgens de commissie-Remkes moet de veestapel drastisch worden verkleind.

Woensdag presenteert Remkes zijn advies dat hij samen met een college heeft opgesteld. Dit college is geformeerd om oplossingen te vinden voor de stikstofcrisis in Nederland waardoor duizenden bouwprojecten stilliggen.

In zijn advies geeft Remkes aan dat de natuur in Nederland beschermd moet worden. De Raad van State bepaalde dat veel bouwvergunningen onwettig zijn, omdat natuurgebieden door de uitstoot van stikstof worden aangetast. Volgens Remkes kan de stikstofuitstoot het snelst worden verlaagd in de veeteelt en in het verkeer. In die twee sectoren moet het kabinet met spoed zogenoemde ’bronmaatregelen’ treffen, aldus het AD.

Daarbij valt te denken aan forse inkrimping van de veestapel, zeker in omgeving van de vele natuurgebieden die Nederland rijk is. Bij de landbouw komt veel ammoniak vrij, in het verkeer gaat het om ongezonde stikstofoxiden. Door de maximumsnelheid op wegen te verlagen, neemt de uitstoot direct af.

Remkes adviseert om maatregelen te treffen in álle sectoren, maar veeteelt en verkeer springen eruit. Door de maatregelen moet het op korte termijn weer mogelijk worden om projecten door te laten gaan, zoals woningbouw en de aanleg van wegen en andere infrastructuur. Daarin moet kabinet samen met provincies optrekken.