Nieuws/Binnenland
107884
Binnenland

Aanpak tegen wegkwijnen kleinere steden

Winkelleegstand in Uithoorn.

Winkelleegstand in Uithoorn.

DEN HAAG - In Nederland dreigt een kloof tussen de succesvolle stedelijke regio’s en andere gebieden. Waar grote steden kampen met grote drukte en een tekort aan woningen, hebben veel kleinere steden en dorpen juist te maken met wegkwijnende stadcentra en wegtrekkende jongeren.

Winkelleegstand in Uithoorn.

Winkelleegstand in Uithoorn.

Daarom moeten het Rijk, lokale overheden en bedrijfsleven samen ,,slimme keuzes maken om steden en dorpen in héél Nederland bruisend en vitaal te houden''. Dat stellen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, G32-stedennetwerk en IPO (koepelorganisatie van provincies).

In een pleidooi aan de formateur stellen ze voor dat voor de aanpak een kwart miljard euro per jaar wordt vrijgemaakt. Om aantrekkelijk te blijven voor burgers, toeristen en ondernemers moeten regio’s zich beter van elkaar gaan onderscheiden en elkaar minder beconcurreren. Ook grote landelijke veranderingen op het vlak van energie en klimaat, bereikbaarheid, digitalisering en wonen kunnen hierin verweven worden.