Nieuws/Binnenland
1080135536
Binnenland

Een shot AstraZeneca, andere BioNTech/Pfizer

Gezondheidsraad in advies: prikmix geeft goede bescherming

Amsterdam - Mensen die een eerste vaccinatie met het coronavaccin van AstraZeneca hebben gekregen, kunnen als tweede dosis het vaccin van BioNTech/Pfizer krijgen. Dat stelt de Gezondheidsraad in een advies aan minister De Jonge (Volksgezondheid). Het ligt voor de hand dat hij het advies overneemt. Dinsdag wordt dat bekend.

Tot dusverre is het niet mogelijk om twee verschillende vaccins te krijgen. Terwijl dat wel de wens van mensen is, bijvoorbeeld omdat AstraZeneca minder goed beschermt dan Pfizer en vanwege de heftigere bijwerkingen een mindere reputatie heeft. Het ministerie van Volksgezondheid vroeg de Gezondheidsraad daarom te beoordelen of een combinatie mogelijk is.

Immuunrespons

Afgelopen week zijn de resultaten gepubliceerd van een gerandomiseerde trial, waarbij onderzoek is gedaan naar de immuunrespons bij het combineren van verschillende vaccins onder ruim 400 mensen van gemiddeld 58 jaar.

Deelnemers kregen ofwel twee doses van hetzelfde vaccin, ofwel een combinatie van eerst AstraZeneca en daarna BioNTech/Pfizer of omgekeerd, met een interval van vier weken tussen de twee prikken. Na een eerste dosis AstraZeneca leidde vaccinatie met BioNTech/Pfizer tot even goede of zelfs hogere niveaus van antistoffen vergeleken met twee doses AstraZeneca.

In Nederland wordt momenteel als interval tussen twee AstraZeneca-prikken overigens 6 tot 12 weken aangehouden. De Gezondheidsraad adviseerde eerder al dat het ook vanaf 4 weken zou kunnen, zoals in de bijsluiter staat. Voor wat betreft de combinatie met Pfizer verwijst een woordvoerder ook naar dat advies.

Deltavariant

Van mixen wordt dus een goede bescherming verwacht tegen infectie en ziekte. De effecten van zogeheten heterologe vaccinatie op bescherming tegen ziekenhuisopname of sterfte zijn nog niet bekend. Ook is nog onduidelijk of het combineren van vaccins beter werkt tegen de deltavariant.

Wel leidde de combinatie van twee verschillende vaccins bij meer deelnemers aan de studie tot koortsgevoel, vermoeidheid, rillingen, hoofdpijn en spierpijn dan bij vaccinatie met twee keer hetzelfde vaccin. Bij koortsgevoel ging het binnen de studies om 34 tot 41 procent, in plaats van 10 tot 21 procent. De andere genoemde bijwerkingen kwamen bij heterologe vaccinatie bij 57 tot 60 procent van de gevallen voor, in plaats van 36 tot 41 procent.

Klachten verdwenen snel

Die klachten verdwenen echter binnen enkele dagen. Er zijn vooralsnog geen gegevens beschikbaar over zeldzame bijwerkingen na heterologe vaccinatie.

Een eerste dosis met Pfizer, gevolgd door een dosis AstraZeneca leidde tot lagere niveaus van antistoffen dan twee doses Pfizer. Over een eventuele combinatie met het Moderna-vaccin is nog onvoldoende duidelijk. Voor wat betreft Janssen zijn er volgens de Gezondheidsraad vooralsnog geen gegevens beschikbaar die laten zien dat een tweede vaccinatie nodig is. Ook heeft de raad zich niet uitgesproken over een eventuele Pfizer-prik na twee vaccinaties met AstraZeneca.