Nieuws/Binnenland
1081772
Binnenland

Mijn vraag: vakantie

Welk loon betaal ik tijdens de vakantie van mijn zieke werknemer?

Sinds 1 januari 2012 geldt dat vakantiedagen worden opgebouwd over de periode waarover een werknemer aanspraak heeft op loon. Werknemers die ziek zijn, hebben sindsdien dus recht op volledige opbouw van wettelijke vakantiedagen. Als zij met vakantie gaan, moeten ze dus ook dagen opnemen.

Tijdens vakantie behoudt de werknemer recht op loon. Onder loon moet in dit verband worden verstaan: ’de vergoeding die de werkgever aan de werknemer verschuldigd is ter zake van de bedongen arbeid’. Als een zieke werknemer vakantiedagen opneemt, dan zullen die dagen dus volledig (100%) uitbetaald moeten worden, ook als hij bijvoorbeeld maar recht heeft op 70% van zijn loon tijdens ziekte. Hij blijft wel gewoon ziek, dus hoeft tijdens zijn vakantie niet beter gemeld te worden.

Van de werkgever wordt overigens verwacht dat hij opname van vakantie tijdens ziekte stimuleert en in de re-integratie aan de orde stelt. Dat is alleen anders als een eventuele vakantie het herstel van de werknemer belemmert. Dan mag de werkgever de vakantieaanvraag namelijk weigeren. Hij zal dat wel in overleg met de bedrijfsarts moeten doen.

Dit artikel wordt u aangeboden door dé HR-Antwoordbank XpertHR. Voortaan vindt u alles wat u over personeelszaken moet weten op één plek. XpertHR helpt u concreet met slimme tools, handige checklists, arbeidscontracten, voorbeeldbrieven, betaalbaar juridisch advies en veel meer. XpertHR begrijpt wat u nodig heeft en biedt u gerichte antwoorden en praktische ondersteuning. Meer weten over XpertHR? Klik hier.

Klik hier voor meer ondernemersvragen.