Nieuws
1081821
Nieuws

AKTUEEL

Verplicht vaarbewijs?

Beroepsschippers ondervinden regelmatig onveilige situaties in de confrontatie met pleziervaarders. Sommigen pleiten daarom voor een verplicht vaarbewijs voor de pleziervaart. Maar is dat wel verstandig?

De aanleiding is duidelijk. Dit jaar zijn er twee serieuze ongelukken met ernistge gevolgen geweest bij botsingen tussen beroepsschepen en pleziervaarders. Met name het Friese Prinses Margietkanaal bleek een voor watersporters levensgevaarlijke plek. Ook gebeuren er op de grote rivieren regelmatig ongelukken en bijna-aanvaringen.

Dode hoek

Beroepsschepen hebben te maken met een grote zogenaamde dode hoek. De hoog op het schip gezeten schippers varen met hoge snelheid en  hebben nauwelijks zicht op de kleine boten die zich vlak voor de boeg van het schip bevinden. En als de pleziervaarders plotseling oversteken of uitwijken kunnen de beroepsschippers niets zien, laat staan reageren.

Sommige beroepsschippers vinden dat het afgelopen moet zijn met dat onveilige varen en pleiten voor een vaarbewijs voor alle watersporters die een boot besturen.

Regels nu

In Nederland is een vaarbewijs al verplicht voor bestuurders van een boot die langer is dan 15 meter en/of die sneller vaart dan 20 kilometer per uur. Op groot water zoals het IJsselmeer en op sommige speciaal aangewezen rivieren en kanalen is voor het besturen van bovengenoemde vaartuigcategorieën een vaarbewijs 2 verplicht.

Het vaarbewijs kan behaald worden na het afleggen van een theorie examen. Daarin wordt de laatste tijd naast regelkennis ook inzicht in vaarsituatie getoetst. Maar het blijft uitsluitend theoretische kennis die wordt getoetst.

Aansluiting

Of ongelukken kunnen worden voorkomen door alle bestuurders van een boot te verplichten een theoretisch vaarbewijs te halen, kan worden betwijfeld. Van enkele dodelijke slachtoffers in het verleden is bekend dat zij het vaarbewijs hadden en onduidelijk is hoe het huidige theoretische examen aansluit bij de vaarpraktijk.

Plezier

De meeste watersporters varen maar enkele keren per jaar. Zij worden door nieuwe regels ontmoedigd om het water op te gaan. Dat komt de economie van ons land en het plezier van veel watersporters niet ten goede. Want het is voor beginnende watersporters, maar ook voor mensen die al jaren een bootje hebben niet reeel te verlangen dat ze veel kosten moeten maken en flink moeten studeren om het puur theoretische vaarbewijs te halen.

Heroverwegen

Het is tijd dat de regels rond het vaarbewijs op de schop gaan. Het lijkt zinvol om het theoretische vaarbewijs voor bepaalde categorieën boten uit te breiden met een praktische vaar-vaardigheden test. Ook is het verstandig om bij de theoretische kennis niet uit te gaan van de voor beroepsschippers noodzakelijke kennis, maar meer te focussen op de veilige alledaagse praktijk van de watersporters. Dat kan voor bepaalde regios's verschillen. Zodat mensen die alleen op meren en sloten varen, over andere kennis moeten beschikkend dan mensen die op rivieren en kanalen of op zee varen.

Andere kennis

Uitbreiding van de leerstof voor het vaarbewijs met bijvoorbeeld kennis over het veilig oversteken van een vaarweg, het goed vastleggen van een boot, hoe te handelen bij motorpech en dergelijke is vele malen praktischer dan de kennis over de cardinale betonning en het Kanaalpeil.

Het verruimen van de vaarbewijsplicht lijkt overbodig, zolang watersporters in de confrontatie met de beroepsvaart maar scherp blijven opletten en tijdens het varen focussen op veiligheid.