Nieuws
1081829
Nieuws

Zuid-Amerikanen tegen IMF-steun voor Grieken

Elf Zuid-Amerikaanse landen hebben deze week niet ingestemd met de verstrekking van leningen door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) aan Griekenland. Dat heeft de Braziliaanse vertegenwoordiger bij het IMF woensdag laten weten.

,,De recente ontwikkelingen in Griekenland bevestigen onze ergste vrees. Inschattingen over de groei en de houdbaarheid van de schuld blijven te optimistisch'', stelde de Braziliaanse bewindvoerder. Volgens hem neemt de kans toe dat Griekenland de leningen van het fonds niet kan terugbetalen.

Het IMF stemde maandag in met de uitbetaling van het volgende deel van de beloofde hulpleningen aan Griekenland, ter waarde van 1,7 miljard euro. Daarmee is het totale door het fonds aan Griekenland uitgeleende bedrag opgelopen tot 28,4 miljard euro.

Rapport

De Braziliaan verwees woensdag naar het begeleidende rapport dat het IMF over Griekenland heeft uitgebracht. Daarin waarschuwt het fonds dat Griekenland zijn leningen niet kan afbetalen als de eurolanden hun steun aan het land terugtrekken.

Zijn uitspraken zijn ook een duidelijk teken van het groeiende ongemak binnen het IMF tegenover de enorme kredieten die vanuit het fonds aan eurolanden worden verstrekt. De kas van het IMF wordt door gevuld met bijdragen van alle 188 lidstaten, waarvan vele gemiddeld aanzienlijk armer zijn dan de eurolanden die de kredieten ontvangen.