Nieuws/Binnenland
1081891
Binnenland

Huwelijkse voorwaarden vervallen met de tijd? 

Wij zijn in de jaren zestig getrouwd onder huwelijkse voorwaarden. Mijn man heeft vervolgens in 1973 een huis gekocht. Ik moest hiervoor wel een handtekening zetten. Mijn vraag is: hoe zit het nu met het gezamenlijke bezit van dit huis? Is het huis alleen van mijn man? Verder beweert mijn dochter dat die huwelijkse voorwaarden met de tijd komen te vervallen? Weet u hierop antwoord?

Dank voor uw vragen. Niet alle huwelijkse voorwaarden zijn gelijk, het is dus moeilijk een antwoord op uw vragen te geven omdat ik uw huwelijkse voorwaarden niet ken. U heeft er indertijd een afschrift van meegekregen; daarin kunt u lezen of u helemaal geen gemeenschappelijke zaken heeft of dat er andere afspraken gemaakt zijn (bijvoorbeeld dat bij overlijden van één van u beiden er gehandeld wordt alsof u in gemeenschap van goederen getrouwd was).

Of het huis alleen van uw man is, hangt af van wiens naam er op de koopakte staat; ook bij koude uitsluiting (waarbij er geen gemeenschap van goederen is) was het heel gebruikelijk samen een huis te kopen en dus samen eigenaar van de woning te zijn. Als dat niet gebeurd is, dan is het wel vreemd dat u heeft meegetekend voor de hypotheek; u bent dan wel aansprakelijk voor de hypotheekschuld, maar u bent geen eigenaar van een deel van de woning. Wel de lasten, maar niet de lusten dus.

Zelfs als alleen uw mans naam op de koopakte staat, kan het nog zijn dat uw huwelijksvoorwaarden een bepaling bevatten waardoor het huis uiteindelijk ook geacht wordt van u te zijn.

Huwelijksvoorwaarden vervallen niet vanzelf, maar u kunt wel naar een notaris gaan om ze op te laten heffen of aan te passen. Als uw huwelijk goed is en dus zal worden ontbonden door overlijden van één van u beiden terwijl er in de loop der jaren een groot verschil in vermogen tussen u en uw man is ontstaan, dan kan opheffen een goed idee zijn. U kunt dan de aanslag successierecht verminderen.

Ik ben bang dat het bovenstaande nogal ingewikkeld klinkt. Dat komt omdat alles afhangt van de preciese inhoud van uw huwelijkse voorwaarden en de stand van uw vermogen. U zou eens kunnen informeren bij een notaris of opheffen of aanpassen van de huwelijksvoorwaarden in uw geval aan te raden is.