Nieuws/Binnenland
1082108
Binnenland

Vrijwel iedereen kent Amber Alert

Vrijwel iedereen kent het alerteringssysteem Amber Alert, ook mensen die er niet aan deelnemen. 95 procent van de niet-deelnemers kent het systeem van naam. Burgers zijn er enthousiast over: zij vinden het een goede zaak dat de overheid burgers betrekt bij het opsporen van vermiste kinderen.

Dat blijkt uit een onderzoek van het WODC, het wetenschappelijk bureau van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Ook over het relatief nieuwe Burgernet is men te spreken, al is dit systeem iets minder bekend. Voor zowel Amber Alert als Burgernet geldt dat de meeste deelnemers tevreden zijn over de mogelijkheid tot reageren en de terugkoppeling van resultaten.

Gemiddeld zijn deelnemers aan de alerteringssystemen ouder dan niet-deelnemers. Jongeren zijn ondervertegenwoordigd. Deelname in steden is relatief laag. Mensen die meedoen zijn gemiddeld actiever op sociale media en maken vaker gebruik van mobiel internet.

De criteria voor het doen uitgaan van een alert zijn niet altijd even duidelijk, vindt een aantal deelnemers. Men heeft liever een loos alarm dan een gemiste kans op opsporing van een vermiste of de oplossing van een misdrijf. Een van de redenen van mensen om niet aan een van de systemen deel te nemen is juist dat zij bang zijn te worden overspoeld met alerts.

De motieven om deel te nemen lopen uiteen. De meerderheid wil anderen helpen en een bijdrage leveren aan de veiligheid van de samenleving of woonomgeving.