Nieuws/Binnenland
1082191
Binnenland

Nieuwe orde op krioelende Noordzee

De vaarwegen op de Noordzee worden drastisch herschikt om meer orde te scheppen in het almaar drukker wordende scheepvaartverkeer.

Met 336 schepen die op elk moment van de dag gebruik maken van het Nederlandse deel van de zee is het noodzakelijk ordening aan te brengen, zegt Jacques van Kooten. Hij heeft als coördinator namens Rijkswaterstaat bijgedragen aan de nieuwe vaarroutes.

Enkele bijna-aanvaringen bij de toegangen tot de zeehavens hebben volgens Van Kooten de afgelopen jaren de noodzaak onderstreept tot een betere verkeersgeleiding. „Veel vaarroutes liepen kriskras door elkaar”, zegt coördinator Van Kooten. „Nu hebben we op vele plaatsen gescheiden banen voor de scheepvaart kunnen maken.”

Liefst 554 kilometer aan overbodige vaarwegen verdwijnen. Honderden kilometer aan vaarroutes zijn verlegd. „Dat schept in de toekomst meer ruimte voor de aanleg van windmolenparken op zee”, aldus Van Kooten. Rijkswaterstaat heeft samen met de Rotterdamse en Amsterdamse havens en de initiatiefnemers van windmolenparken op zee bijgedragen aan de nieuwe scheepvaartroutering.

Doorgaand verkeer tussen het Kanaal en Duitsland krijgt een eigen vaarstrook. Doel is dat de 260.000 scheepsbewegingen veilig en doelmatig over de Noordzee te leiden.

Dat is geen geringe opdracht. In de Noordzee staan tal van boorplatforms voor de winning van gas en olie. Veerboten varen heen en weer tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Vissersboten gooien hun netten uit op de visbanken. Pleziervaartuigen zoeken hun weg langs de kust of steken de Noordzee over. Er zijn op de Noordzee bovendien militaire oefengebieden en natuurgebieden die de gewone scheepvaart moet mijden.

Verder zijn er ankerplaatsen voor wachtende zeeschepen en plekken die de scheepvaart moet mijden vanwege de dumping van munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast liggen er duizenden scheepswrakken en andere obstakels. Mammoettankers zoeken daartussendoor de diepere vaargeulen verder buiten de kust op, terwijl de reguliere koopvaardij in de minder diepe routes terecht kan.

De operatie heeft tot de aanpassingen van zeekaarten geleid, die de koopvaardij en andere gebruikers inmiddels hebben aangeschaft. Alle rederijen zijn voldoende op de hoogte gesteld, verzekert Van Kooten. Voor alle zekerheid is de Kustwacht de komende tijd extra alert op het gebruik van de nieuwe vaarwegen.