Nieuws/Binnenland
1082204
Binnenland

Duimen gaan niet omhoog voor oud-rvc van Imtech

De duimen van de aandeelhouders gaan vrijdag niet omhoog voor de oud-leden van de raad van commissarissen (rvc) van het door boekhoudfraude geteisterde Imtech. De nieuwe rvc heeft het agendapunt om de aandeelhouders tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering (bava) te vragen om decharge van de rvc geschrapt. Een opmerkelijke handeling, maar juristen vermoeden dat de vennootschap „niet opnieuw de kat in de gordijnen wil jagen”.

Imtech wil niet zeggen waarom het agendapunt is geschrapt. Opmerkelijk is het wel, omdat het eigenlijk nooit voorkomt. „We komen in de praktijk zo af en toe wel tegen dat beleggers tegen de decharge van bestuursleden of commissarissen stemmen”, zegt Marius Jitta van advocatenkantoor Stibbe. „Mogelijk wil Imtech niet opnieuw de kat in de gordijnen jagen en hebben ze het agendapunt geschrapt.”

Beleggers trokken op de vorige aandeelhoudersvergadering in juni namelijk fel van leer tegen de toenmalige rvc. Op dat moment was door boekhoudfraude al meer dan €1 miljard van de beurswaarde van Imtech verdampt. Aandeelhouders vonden toen dat de rvc had zitten slapen. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft de rvc dan ook mede aansprakelijk gesteld voor de geleden schade.

Het feit dat het verlenen van decharge aan de oud-leden van de rvc door de nieuwe rvc van de agenda is gehaald, heeft geen expliciete juridische gevolgen, zeggen verschillende juristen. Decharge verlenen is vooral een symbolische handeling waarbij de oud-commissarissen „in tevredenheid” van hun verantwoordelijkheid worden ontslagen.

Maar als Imtech denkt dat het de aandeelhouders „de mond kan snoeren” kan de technisch dienstverlener wel eens van een koude kermis thuiskomen, denkt jurist Jitta. De nieuwe rvc heeft zelfs een verplichting om toe te lichten waarom het agendapunt is geschrapt, zegt advocaat Ep Hannema van Norton Rose Fulbright LLP. „Daarbij zal de voorzitter naar mijn mening ook moeten ingaan op de positie die de vennootschap thans inneemt tegenover de voormalige bestuurders, en of zij al dan niet voornemens is de vrijwaringsbepalingen voor rvc-leden in de Imtech-statuten te honoreren.”

De inmiddels vertrokken rvc-voorzitter Rudy van der Meer erkende eind juni dat de fraude „op zijn wacht” had plaatsgevonden. Van der Meer zou bovendien meerdere keren te maken hebben gehad met klokkenluiders die de fraude in Duitsland en Polen aan de kaak wilden stellen. Maar de naar voren gebrachte verdenkingen en klachten tegen het frauderende Duitse management zouden „te weinig substantieel” zijn geweest. Excuses voor de geleden schade vond hij toen niet op zijn plaats, aangezien die in zijn ogen gratuit zouden zijn.

 De VEB denkt dat de dechargekwestie de zaak tegen de rvc sterker maakt, zegt adjunct-directeur Errol Keyner in een reactie. Behalve de rvc heeft de VEB ook de oud-bestuursleden en de onderneming aansprakelijk gesteld voor de geleden schade.