Nieuws/Binnenland
10836
Binnenland

Overgebleven bewaarders bezorgd over veiligheid

Cipier neemt de benen

Lege cellen zijn er meer dan genoeg, maar voldoende ingewerkt personeel is volgens cipiers schaars.

Lege cellen zijn er meer dan genoeg, maar voldoende ingewerkt personeel is volgens cipiers schaars.

Amsterdam - Er is zo’n grote leegloop onder gevangenispersoneel, dat de overgebleven mensen op de werkvloer zich zorgen maken over hun veiligheid. Er wordt met spoed gezocht naar extra cipiers.

Lege cellen zijn er meer dan genoeg, maar voldoende ingewerkt personeel is volgens cipiers schaars.

Lege cellen zijn er meer dan genoeg, maar voldoende ingewerkt personeel is volgens cipiers schaars.

Sinds eind 2012 zijn er al zevenhonderd bewaarders vertrokken. Volgens een justitiewoordvoerder zijn veel cipiers op voorhand weggegaan omdat zij voor hun baan vrezen bij een nieuwe reorganisatieronde. Om de uitstroom op te vangen worden nu per direct vijftig nieuwe bewaarders gezocht. Mogelijk wordt dat aantal nog verdubbeld.

De leegloop en de gevolgen ervan worden geschetst in een uitgelekte e-mail van de directeur gevangeniswezen Angeline van Dijk, die in handen kwam van De Telegraaf. Een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie bevestigt het opmerkelijke beeld.

In de e-mail van Van Dijk worden gevangenisdirecteuren opgeroepen om gedetineerden zo snel mogelijk door te plaatsen naar cellen met bijvoorbeeld een gespecialiseerde (zorg)afdeling of om meerdere mensen op één cel te zetten.

„Er is op dit moment namelijk een tekort aan operationele huis van bewaring- en gevangeniscapaciteit”, aldus Van Dijk in haar oproep. „Het probleem dient zich landelijk aan en is niet terug te voeren op enkele inrichtingen of regio’s. Natuurlijk zijn er cellen genoeg, maar de leegstaande capaciteit waarbij personeel voorhanden is, is zeer beperkt.”

Nieuwe bezuinigingen op het gevangeniswezen moeten op termijn zorgen voor het sluiten van nog meer gevangenissen. Dat mag van de Tweede Kamer echter niet in deze kabinetsperiode. Gevangenisdirecteuren proberen evengoed om hoge aantallen gevangenen in huis te houden, om te kunnen aantonen dat de deuren van hun vestiging juist niet gesloten moeten worden.

Diverse medewerkers die met De Telegraaf spraken, geven aan dat er steeds vaker particuliere beveiligers worden ingevlogen om bij te springen. „Die hebben dan eerst bij de Hema gestaan en nog nooit met een gedetineerde te maken gehad”, schetst een van de bewaarders. „Wij vrezen regelmatig voor onze veiligheid.”

Een ander vreest dat de nieuwe vacatures dat probleem niet snel gaan oplossen. „Het duurt tijden voor zo iemand is ingewerkt. Ik sta niet met een veilig gevoel tegenover een groep als ik alleen een onervaren collega, die nog nooit met gedetineerden heeft hoeven vechten, bij me heb.”

CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg is ontstemd door het nieuws: „Dit is dus de hoge prijs die je betaalt wanneer je beknibbelt op veiligheid. Het gevolg van het beleid is dat cellen leegstaan, veel criminelen nog op straat lopen en niemand meer in een gevangenis wil werken omdat de VVD-bewindspersonen ze aan de lopende band sluiten.”