Nieuws/Binnenland
1084004364
Binnenland

Zonder ingrijpen bijna 6 procent bevolking in geldnood

Aantal mensen in armoede neemt komend jaar toe

Den Haag - Ondanks een koopkrachtplus, neemt het aantal mensen in armoede komend jaar toe. Tenzij het kabinet besluit nieuwe steun te bieden aan de laagste inkomens.

Uit de nieuwe ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat volgend jaar zonder ingrijpen bijna 6 procent van de bevolking in armoede leeft. De groei komt door het aflopen van de koopkrachtsteun, zoals het prijsplafond. Het kabinet is wel van zin voor kwetsbare groepen met nieuwe steun te komen.

„Ik maak me zorgen om deze ongelijkheid”, zegt minister Van Gennip (Sociale Zaken) in een reactie. „We kunnen nog niet vooruitlopen op de besluitvorming, maar we werken er hard aan om te zorgen dat mensen de wind in de rug voelen.”

Het CPB rekent dit jaar op een ongeveer gelijkblijvende koopkracht (na de klap van afgelopen jaar). Volgend jaar volgt daarop een plus van door de bank genomen 2 procent. Dat is niet genoeg om de dreun van de energiecrisis te verwerken, het planbureau becijfert dat de koopkracht volgend jaar lager ligt dan in 2021.

Zorgen om schatkist

Het economische plaatje ziet er wel gunstig uit, de economie groeit zowel in 2023 als in 2024 met zo'n 1,5 procent. De staatsschuld blijft voorlopig ook nog ruim binnen perken. Op langere termijn maakt het CPB zich wel zorgen over de overheidsfinanciën.

Nu lukt het nog niet om alle begrote euro’s uit te geven, onder meer vanwege de tekorten op de arbeidsmarkt. Maar het planbureau verwacht dat dat in de toekomst wel gaat lukken. En dan ligt het begrotingstekort elk jaar boven de in Europa afgesproken grens van 3 procent. Het komt volgens het CPB door de grote zakken geld waarmee de politieke verschillen in het coalitieakkoord zijn weggepoetst en de stijgende rente waardoor geld lenen duurder is geworden voor de Staat.

FNV

De vakbewegingen spreken schande van de nieuwe vooruitzichten. Het is gruwelijk en onbestaanbaar dat in een land als Nederland zoveel mensen onder de armoedegrens wonen, vindt FNV. „Er moeten nu heel snel structurele maatregelen genomen worden, zoals het verhogen van het minimumloon naar 14 euro”, reageert FNV-vicevoorzitter Kitty Jong.

Volgens Jong kiest de regering ervoor om de armoede niet aan te pakken. „Er is zoveel geld in Nederland, dit hoeft helemaal niet. Het is feitelijk een herverdelingsvraagstuk”, aldus de vicevoorzitter. „Het kan toch niet zo zijn dat bedrijven miljarden winsten maken en er zoveel mensen in armoede leven”, vervolgt ze. De mensen die worden getroffen zijn volgens Jong voor een groot deel werkende arbeiders.

CNV

Ook CNV heeft gereageerd. CNV is al weken in verschillende sectoren aan het staken voor hogere lonen. „Dat is niet voor niets. Door de hoge inflatie komen vooral de lage inkomens niet meer rond. Juist voor die groep is een hoger loon cruciaal”, stelt Piet Fortuin, voorzitter van de vakbond.

Mensen met lage inkomens staan volgens hem nu in de rij bij de voedselbank en wonen in een koud huis omdat ze de energierekening niet meer kunnen betalen. „We roepen de overheid op om mensen in armoede te blijven ondersteunen. Dat kan prima betaald worden uit de bedrijfswinsten. Er is geld genoeg in Nederland. Het moet alleen wel bij de juiste mensen terechtkomen”, concludeert Fortuin.