Nieuws/Binnenland

'Meldkamer moet ook Fries spreken'

De meldkamer van veiligheidsregio Noord-Nederland zou zowel Nederlands als Fries moeten spreken. Dat adviseert de belangenorganisatie voor Friese taal Ried fan de Fryske Beweging.

Er waren enkele incidenten en klachten over het slechte taalbeleid van de meldkamer, meldt Binnenlands Bestuur. De belangenorganisatie heeft op verzoek van burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden verbeterpunten opgesteld. Daarvoor werd advies ingewonnen van andere meertalige regio's in Europa.

Om nieuwe incidenten te voorkomen moeten de website, het personeel van de meldkamer en de hulpdiensten tweetalig zijn. De Friese taal zou in cursussen kunnen worden onderwezen.