Nieuws
1085510
Nieuws

'Geef patiënt vooraf inzicht in kosten'

Mensen moeten vooraf inzicht kunnen krijgen in de rekening voor medische behandelingen. Met die informatie kunnen ze dan een goede afweging maken over het al dan niet ondergaan van die behandeling en de financiële gevolgen ervan, zeker als ze die kosten zelf moeten betalen. Daarvoor pleitte de Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer donderdag.

Het medisch declaratiesysteem is volgens Brenninkmeijer steeds ingewikkelder geworden, waardoor er voor patiënten geen leesbare facturen zijn. De patiënt wordt geconfronteerd met verhogingen in de eigen bijdrage in de ziektekostenpremie, met versmalling van wat vergoed wordt in het basispakket en met (noodgedwongen) keuzes voor een hoger eigen risico. Goed inzicht in rekeningen vooraf is dus gewenst. Patiënten worden nu ook nog eens ingeschakeld om zorgkosten omlaag te krijgen en facturen te controleren.

„ Ik vind het een teken aan de wand dat 'gespecialiseerde' bureautjes worden opgericht om ziekenhuizen te helpen met -zo optimaal mogelijk te- declareren. Patiënten krijgen de rol van 'klokkenluider' toebedeeld om fraude op te sporen. Het belang van de patiënt is uit het oog verloren. En dat baart mij zorgen”, aldus de ombudsman.