Nieuws/Binnenland
1085524
Binnenland

Sociale partners: jawel, er is draagvlak

Werkgeversverenigingen en vakbonden moeten hun ledental vergroten. En daarnaast moeten niet-leden veel beter bij de cao betrokken worden, en moet er begrijpelijke taal in de overeenkomsten staan.

Dat zijn enkele voorstellen van de Sociaal-Economische Raad (SER) om in de toekomst draagvlak te behouden voor de cao.

Werkgevers en vakbeweging hebben zich samen met wetenschappelijke kroonleden in de SER gebogen over één van hun belangrijkste taken, namelijk het afsluiten van cao’s. Conclusie: er is momenteel voldoende draagvlak voor de cao en de afspraken die vakbond en werkgever daarin maken.

Gegeven

Maar, zo staat te lezen in het ontwerpadvies dat de SER gisteren naar buiten bracht, dat draagvlak is geen gegeven. Ook nu al laait er regelmatig discussie op over dit onderwerp. In de trant van ’wie zijn de vakbonden eigenlijk dat ze het monopolie hebben over cao’s, terwijl ze lang niet alle werknemers vertegenwoordigen’. Momenteel is zo'n 20% van de werknemers lid van een bond.

Ook in de Tweede Kamer is al vaker gepraat over de legitimiteit van vakbonden, mede reden voor toenmalig minister van Sociale Zaken Kamp om de SER om advies te vragen over het draagvlak voor het cao-stelsel.

Werven

De SER spoort sociale partners aan om meer leden te gaan werven, om in elk geval op die manier te proberen om het draagvlak te vergroten. Hoe dat precies moet gebeuren, laat de raad overigens aan de ’polder’ zelf.

Maar naast meer leden moeten de sociale partners vooral zorgen dat meer werknemers betrokken worden bij de cao. Dus ook niet-leden van vakbonden.

De raad constateert dat de bonden hier nu al mee bezig zijn, maar dat zal nog beter moeten. Ook moeten de sociale partners beter laten zien wat de relevantie is van de cao.

Niet alleen voor werknemers, maar bijvoorbeeld ook voor zzp’ers, die nu buiten de cao vallen. Wellicht kunnen delen van de cao ook van toepassing worden verklaard worden op de zelfstandigen in de sector.

Half augustus zal de SER nog vergaderen over het ontwerpadvies. Het volledige advies is hier te lezen.