Nieuws/Binnenland
1085548
Binnenland

Hoe werkt de ouderenkorting?

Ik heb een artikel van u gelezen over verhoging van de ouderenkorting. Op welke manier wordt die korting uitgevoerd? Ik kan er niets over vinden bij mijn aangifte. Ik ben al enkele jaren gepensioneerd, maar heb nog nooit iets van die korting gemerkt.

Dat u nooit iets van de ouderenkorting hebt gemerkt is niet vreemd, want de korting wordt automatisch toegepast door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) bij het uitbetalen van uw AOW.

Sinds er in 2001 een nieuw systeem van belastingheffing werd ingevoerd gaat belastingheffing als volgt (om het leesbaar te houden heb ik de bedragen en percentage afgerond) :

 

Belastingschijven box 1

Uw totale inkomen aan AOW, pensioen en eventueel salaris wordt per jaar vastgesteld. Op dit totale bedrag laat de Belastingdienst het schijventarief los. Dat wil zeggen dat u over de eerste 19.000 euro 15 procent belasting betaalt over de 15.000 euro daarboven 24 procent. Boven de 34.000 euro betaalt u 42 procent en boven de 56.000 euro 52 procent.

Mensen die nog geen 65 jaar zijn betalen in de eerste 2 schijven geen 15 procent en 24 procent maar 34 procent en 41 procent.

 

Aandelen en vermogen

Daarnaast wordt er gekeken of u vermogen heeft (box 3) of inkomsten uit een bedrijf waarvan u meer dan 5 procent van de aandelen bezit (box 2). Deze inkomsten worden niet volgens het schijventarief belast, maar hiervoor geldt een vast tarief . Het totaal van de belasting die u moet betalen wordt vastgesteld en daarvan trekt de Belastingdienst dan de heffingskortingen waar u recht op heeft af en de belasting die er reeds op uw AOW en pensioen is gehouden door de SVB en het pensioenfonds. Wat er over blijft, is de belasting die u moet betalen.

 

Heffingskortingen

De instantie die uw heffingskortingen toepast (toen u nog werkte was dat uw werkgever en nu is dat waarschijnlijk de SVB) houdt bij het uitbetalen rekening met de heffingskortingen waar iedereen recht op heeft. Als dat niet gebeurde zou iedere Nederlander aangifte moeten doen alleen om zijn of haar heffingskortingen te krijgen.

 

Verder is er nog een belangrijke regel : mensen kunnen nooit meer korting krijgen dan ze aan belasting moeten betalen. Iemand die gehuwd is en alleen AOW ontvangt bijvoorbeeld, heeft recht op meer korting dan hij of zij zelf gebruikt voor de belastingaanslag. Er blijft dus een stukje ongebruikte heffingskorting over. Die wordt niet uitbetaald. Alleen als de AOW-er bijvoorbeeld ook nog belasting in box 3 betaalt heeft men er iets aan, want voor die belastingrekening kun je het niet gebruikte stukje korting ook gebruiken. De meeste mensen betalen echter geen belasting in box 2 en 3. In zo'n geval is een verhoging van de ouderenkorting dus niet interessant. Mensen die alleen AOW ontvangen betalen al geen belasting en dat blijft dus zo.

 

Voor mensen met een pensioen of wat vermogen zorgt de verhoging van de ouderenkorting wél voor een verlaging van de belastingrekening. De ouderenkorting wordt automatisch toegepast door de SVB en de Belastingdienst. Als u de afgelopen jaren een aanslag heeft ontvangen dan kunt u op de achterkant (bij de berekening) zien dat deze is toegepast.