Nieuws/Binnenland
1085560
Binnenland

Regeling voor slachtoffers seksueel misbruik

Slachtoffers van seksueel misbruik in een jeugdzorginstelling of een pleeggezin kunnen vanaf september een aanvraag indienen voor een financiële regeling. De Nederlandse overheid en jeugdzorginstellingen maakten donderdag de inhoud van die regelingen openbaar.

De financiële regelingen maken onderdeel uit van een pakket aan hulp en bijstand voor slachtoffers van seksueel misbruik. Dat pakket is er mede gekomen door de uitkomsten in het onderzoek van de commissie-Samson, die de afgelopen jaren onderzoek verrichtte.

Er zijn twee regelingen. De 'tijdelijke regeling' is er voor slachtoffers die ten tijde van het seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen of pleeggezinnen minderjarig waren en niemand kunnen of willen aanspreken op de geleden schade. De tweede regeling, 'het statuut', is gebaseerd op de mogelijke aansprakelijkheid van de overheid of een jeugdzorginstelling.

Slachtoffers kunnen bij het indienen van hun aanvraag ondersteuning krijgen van Slachtofferhulp Nederland. Het gaat om slachtoffers in de periode van 1 januari 1945 tot en met 31 december 2012.