Nieuws/Binnenland
1085599
Binnenland

Raamexploitant verliest opnieuw voor rechter

Raamexploitant Frans Snel is bij de rechtbank in Alkmaar uitgeprocedeerd in zijn pogingen op de Alkmaarse Achterdam 26 extra peeskamers te verhuren. De rechter in Alkmaar wees zijn verzoek donderdag opnieuw en definitief af.

Snel had de gemeente dit voorjaar in dezelfde zaak ook al voor de rechter gedaagd toen die hem geen vergunning wilde verlenen. Toen kreeg hij eveneens nul op het rekest. Hij stapte begin deze maand voor de tweede keer naar de rechter toen ook zijn bezwaar tegen de weigering niet werd gehonoreerd.

Snel claimt de panden te mogen exploiteren op grond van rechten uit het verleden. Hij wil op de Achterdam kamers exploiteren die vroeger werden verhuurd, maar ten tijde van de invoering van een nieuw bestemmingsplan in juni vorig jaar buiten gebruik waren. In dat plan is het maximumaantal ramen dat mag worden verhuurd op de Achterdam bepaald op 69. Ook staat het bestemmingsplan geen prostitutie toe in de panden die Snel wil uitbaten.

De beperkingen zijn door de gemeente ingesteld om de overlast terug te dringen en het woon- en leefklimaat rond de Achterdam te verbeteren. Sinds dit voorjaar zijn ze ook opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Op grond van de inhoud van het bestemmingsplan en de APV mocht de gemeente de vergunningaanvraag van Snel weigeren, aldus de rechter donderdag.

Snels advocaat Vera Platteeuw toonde zich donderdag verbaasd. Een eerdere zaak rond een ander pand op de Achterdam won zij wel, zij het toen pas bij de Raad van State. „Toen ging het om minder ramen, maar verder was de zaak in alles vergelijkbaar.”

De raadsvrouw vond voorts dat de rechter een niet-geobjectiveerde aanname heeft gedaan over het effect van de extra kamers op het woon- en leefklimaat rond de Achterdam. „Het is een slechte uitspraak, die duidelijk maakt dat de rechtbank van deze zaak af wil.” Ze gaat namens Snel in beroep bij de Raad van State.