Nieuws
1085711
Nieuws

Werkloosheid gestegen tot 8,5 procent

De werkloosheid in Nederland is opnieuw toegenomen. In de maand juni nam het aantal werklozen met 16.000 toe tot 675.000 personen. Daarmee is de werkloosheid opgelopen tot 8,5 procent. Dit blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de maand mei bedroeg de werkloosheid nog 8,3 procent van de beroepsbevolking. Vergeleken met 6 maanden eerder waren er ruim 100.000 meer werklozen. De afgelopen 3 maanden kwamen er gemiddeld 11.000 werklozen per maand bij.

Vooral onder 45-plussers nam het aantal werklozen de afgelopen 3 maanden flink toe: maandelijks met gemiddeld 7000. Deze stijging hangt volgens het CBS samen met de toegenomen participatie van 45-plussers op de arbeidsmarkt. ,,Dit vertaalt zich in meer werkenden, maar vooral ook meer werklozen in deze leeftijdsgroep.''

Bij jongeren en 25- tot 45-jarigen kwamen er gemiddeld 2000 werklozen per maand bij.